Bắc Giang: Bầu 01 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, 02 Phó Chủ tịch UBND tỉnh

Lượt xem: 93

Dự kỳ họp có các đồng chí: Lê Thị Thu Hồng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Dương Văn Thái – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Ánh Dương – Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh; các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và 77/80 đại biểu HĐND tỉnh.

Toàn cảnh kỳ họp. Ảnh: BGP/Hoàng Hà

Phát biểu khai mạc kỳ họp, đồng chí Bùi Văn Hải – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh sẽ xem xét và quyết định một số nội dung quan trọng: Thực hiện miễn nhiệm các chức danh do HĐND bầu và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 -2021 đối với một số đồng chí do nghỉ chế độ hưu trí; tiến hành bầu cử kiện toàn 01 Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, 02 Phó Chủ tịch UBND tỉnh và 01 Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021; xem xét, thảo luận và thông qua một số nghị quyết quan trọng về KT-XH nhằm tạo điều kiện thuận lợi để UBND tỉnh thực hiện công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành các vấn đề phát sinh bảo đảm kịp thời, đúng pháp luật và phù hợp với thực tiễn của địa phương.

Những nội dung nêu trên của kỳ họp là rất quan trọng, do đó đồng chí đề nghị đại biểu HĐND tỉnh nêu cao tinh thần xây dựng, phát huy dân chủ, trách nhiệm, tập trung trí tuệ, tích cực nghiên cứu, thảo luận, xem xét các tờ trình và quyết định để Kỳ họp thật sự thành công.

Đồng chí Bùi Văn Hải – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc kỳ họp. Ảnh: BGP/Hoàng Hà

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh đã miễn nhiệm chức danh và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với 4 đồng chí do nghỉ công tác hưởng chế độ hưu trí gồm: Miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với đồng chí Bùi Văn Hạnh – đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Yên Dũng ; miễn nhiệm chức danh Chánh Văn phòng HĐND tỉnh và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với đồng chí Đỗ Mạnh Tiến – đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Tân Yên; cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Hiệp Hòa; miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh và cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với đồng chí Lại Thanh Sơn – đại biểu HĐND tỉnh khu vực huyện Lục Nam.

Các đại biểu HĐND tỉnh biểu quyết miễn nhiệm chức danh và cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Ảnh: BGP/Hoàng Hà

Sau khi nghe tờ trình giới thiệu nhân sự để bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy viên UBND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh đã thảo luận và bỏ phiếu kín bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với đồng chí Lâm Thị Hương Thành – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với đồng chí Lê Ô Pích – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Việt Yên, đồng chí Phan Thế Tuấn – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Yên Dũng; Ủy viên UBND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với đồng chí Ngô Biên Cương – Giám đốc Sở Ngoại vụ.

Kết quả,với số phiếu tín nhiệm cao, đồng chí Lâm Thị Hương Thành – Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy được bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Lê Ô Pích – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Việt Yên, đồng chí Phan Thế Tuấn – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Yên Dũng được bầu chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Ngô Biên Cương – Giám đốc Sở Ngoại vụ được bầu làm Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 2021.

Các đại biểu HĐND tỉnh bỏ phiếu bầu Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Ảnh: BGP/Hoàng Hà

HĐND tỉnh đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với đồng chí Lâm Thị Hương Thành; Phó Chủ tịch UBND tỉnhBắc Giang khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021 đối với đồng chí Lê Ô Pích và đồng chí Phan Thế Tuấn; Ủy viên UBND tỉnh đối với đồng chí Ngô Biên Cương.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Hải và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái tặng hoa chúc mừng tân Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh và Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 – 2021. Ảnh: BGP/Hoàng Hà

Thay mặt HĐND tỉnh,đồng chí Bùi Văn Hải – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã cảm ơn và chúc mừng các đồng chí: Bùi Văn Hạnh – nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Lại Thanh Sơn – nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Nguyễn Thị Thu Hà – nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đỗ Mạnh Tiến – nguyên Chánh Văn phòng HĐND tỉnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. HĐND tỉnh ghi nhận những đóng góp của các đồng chí vào hoạt động chung của HĐND, UBND tỉnh, góp phần quan trọng vào sự phát triển của địa phương trong thời gian vừa qua. Đồng thời mong muốn các đồng chí tiếp tục có những đóng góp đối với hoạt động của HĐND, UBND và sự phát triển đi lên của tỉnh trong thời gian tới.

Đồng chí Bùi Văn Hải chúc mừng các đồng chí Phó Chủ tịch HĐND, UBND tỉnh và đồng chí Ủy viên UBND tỉnh mới được bầu tại Kỳ họp. Đồng chí nhấn mạnh đây là vinh dự lớn, đồng thời là trách nhiệm rất nặng nề. Với trọng trách được HĐND tỉnh giao, đề nghị các đồng chí tiếp tục rèn luyện đạo đức cách mạng, phát huy cao nhất năng lực, trí tuệ, trách nhiệm, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tín nhiệm của HĐND tỉnh.

Đồng chí Lâm Thị Hương Thành – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: BGP/Hoàng Hà

Thay mặt các đồng chí được bầu các chức danh, đồng chí Lâm Thị Hương Thành – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh cảm ơn các đại biểu HĐND tỉnh đã tin tưởng, tín nhiệm bầu các đồng chí giữ các chức vụ trọng trách của HĐND – UBND tỉnh khóa XVIII. Đồng chí khẳng định đây là niềm vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm lớn lao mà Đảng bộ, chính quyền, cử tri và nhân dân trong tỉnh đã tin tưởng giao phó.

Đồng chí xin hứa sẽ cùng tập thể Thường trực, các Ban HĐND, các thành viên UBND tỉnh xây dựng tập thể Thường trực HĐND tỉnh, Thường trực UBND tỉnh đoàn kết, thống nhất, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND – UBND, đề xuất và thông qua các quyết sách đúng đắn, tạo những bước đột phá thúc đẩy phát triển KT-XH.

Đồng chí mong tiếp tục nhận được sự quan tâm của lãnh đạo Trung ương, của Tỉnh ủy, sự ủng hộ, tin tưởng của các đại biểu HĐND tỉnh trong quá trình thực thi chức trách, nhiệm vụ để HĐND – UBND các cấp hoạt động ngày càng hiệu quả, đưa Bắc Giang tiếp tục phát triển toàn diện, vững chắc trong thời gian tới.

TIỂU SỬ TÓM TẮT

1. Đồng chí Lâm Thị Hương Thành

Sinh ngày: 20/9/1970

Quê quán: xã Đồng Lạc, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang

Dân tộc: Nùng

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Luật

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trước khi được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Bắc Giang, đồng chí Lâm Thị Hương Thành giữ chức Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Tân Yên.

2. Đồng chí Lê Ô Pích

Sinh ngày: 19/7/1980

Quê quán: xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang

Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư công trình thủy lợi, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh.

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trước khi được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, đồng chí Lê Ô Pích giữ chức Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Việt Yên.

3. Đồng chí Phan Thế Tuấn

Sinh ngày: 12/02/1971

Quê quán: xã Xuân Phú, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật, Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Trước khi được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, đồng chí Phan Thế Tuấn giữ chức Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyên Yên Dũng.

4. Đồng chí Ngô Biên Cương

Sinh ngày: 20/10/1971

Quê quán: Xã Xuân Cẩm, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang

Dân tộc: Kinh

Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ chuyên ngành Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật

Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

Hiện nay, đồng chí Ngô Biên Cương giữ chức Giám đốc Sở Ngoại vụ Bắc Giang.

Nguồn: bacgiang.gov.vn