Thực hiện nghiêm một số nội dung trước khi diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Lượt xem: 86
Ảnh minh họa: BGP/Nguyễn Miền

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bắc Giang lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025 sẽ diễn ra trong các ngày 13, 14, 15, 16/10/2020 tại thành phố Bắc Giang. Để thực hiện tốt công tác chuẩn bị phục vụ và bảo đảm an toàn cho các đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương được phân công chuẩn bị tham luận tại Đại hội xây dựng một số hình ảnh minh họa phù hợp với nội dung tham luận. Trước ngày 25/9/2020, phải cung cấp tư liệu cho Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh những hình ảnh minh họa đó.

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông biên tập hình ảnh minh họa phù hợp với chương trình, kịch bản và nội dung tham luận của cơ quan, đơn vị, địa phương để trình chiếu trong quá trình tham luận tại Đại hội, xong trước ngày 05/10/2020 báo cáo Trưởng Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội để báo cáo Thường trực Tỉnh ủy.

Các Đảng bộ cấp huyện cần thực hiện và quán triệt tới đại biểu dự Đại hội, trong 14 ngày trước khi diễn ra Đại hội, không đi công tác nước ngoài, không đến các vùng có dịch Covid-19; thực hiện nghiêm việc khai báo y tế theo mẫu của cơ quan y tế và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định.

Trong quá trình diễn ra Đại hội, các đoàn đại biểu và cá nhân các đại biểu thực hiện nghiêm việc ăn tập trung do Ban Tổ chức Đại hội bố trí, trường hợp đặc biệt, phải được trưởng đoàn đồng ý và báo cáo Ban Tổ chức Đại hội; không tổ chức giao lưu giữa các đoàn đại biểu và giữa cá nhân các đại biểu.

Các đoàn chủ động bố trí phương tiện phù hợp để đưa, đón đại biểu từ địa phương, đơn vị đến nơi tổ chức Đại hội. Trong thời gian diễn ra Đại hội, mỗi đoàn đại biểu được bố trí tối đa không quá 02 xe trong khu vực tổ chức Đại hội để phục vụ đại biểu của đoàn mình; yêu cầu xe của đoàn đại biểu phải thực hiện nghiêm các quy định về ra, vàọ, vị trí đỗ xe,… trong khu vực Đại hội theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Đại hội.

Nguồn: bacgiang.gov.vn