17 chính sách mới bắt đầu có hiệu lực trong tháng 11/2017

Lượt xem: 133

1. Thi đánh giá năng lực ngoại ngữ trên máy vi tính

Đây là nội dung đáng chú ý được đề cập tại Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT ban hành quy chế thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Theo đó, ngoài hình thức thi viết, các cá nhân có nhu cầu được đánh giá năng lực hoặc được cấp chứng chỉ theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam còn có thể thi trên máy vi tính.

Thành phần và cách thức nộp hồ sơ được quy định cụ thể tại Thông tư 23/2017/TT-BGDĐT có hiệu lực từ ngày 15/11/2017.

2. Quy định mới về xử phạt trong lĩnh vực phòng chống thiên tai, đê điều

Nghị định 104/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống thiên tai; khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi; đê điều với một số nội dung đáng chú ý như:

· Phạt tiền từ 5 – 10 triệu đồng đối với hành vi không chủ động cứu giúp hoặc không thông tin kịp thời để lực lượng khác đến ứng cứu người, phương tiện bị nạn trên biển, sông, suối, ao, hồ khi có điều kiện mà không thực.

· Phạt tiền từ 5 – 10 triệu đồng đối với hành vi sử dụng sai mục đích, làm thất thoát tiền, hàng cứu trợ và cứu trợ không đúng đối tượng.

Nghị định 104/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/11/2017, thay thế Nghị định 139/2013/NĐ-CP.

3. Điều kiện mới về tuyển chọn quân nhân chuyên nghiệp Quốc phòng

Thông tư 241/2017/TT-BQP nêu rõ điều kiện tuyển chọn quân nhân chuyên nghiệp Quốc phòng thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 14 Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng, đồng thời phải tuân thủ các quy định sau đây:

· Quân đội nhân dân có nhu cầu biên chế.

· Đang đảm nhiệm chức danh thuộc diện bố trí là quân nhân chuyên nghiệp hoặc vị trí việc làm là công nhân quốc phòng hoặc chức danh nghề nghiệp là viên chức quốc phòng.

· Có trình độ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ phù hợp với chức danh của quân nhân chuyên nghiệp hoặc vị trí việc làm của công nhân quốc phòng hoặc chức danh nghề nghiệp của viên chức quốc phòng.

Ngoài ra, Thông tư 241 cũng quy định chi tiết về hồ sơ tuyển chọn và trình tự, thủ tục tuyển chọn quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.

Xem chi tiết Thông tư 241/2017/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 15/11/2017.

4. Yêu cầu về an toàn đối với nhà xưởng và kho chứa hóa chất

Nghị định 113/2017/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Hóa chất. Theo đó, cá nhân, tổ chức sản xuất kinh doanh hóa chất phải tuân thủ các yêu cầu về an toàn đối với nhà xưởng và kho chứa hóa chất như sau:

· Nhà xưởng, kho chứa hóa chất phải đạt yêu cầu theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, phù hợp với tính chất, quy mô và công nghệ sản xuất, lưu trữ hóa chất.

· Lắp đặt hệ thống thông gió, hệ thống chiếu sáng và hệ thống thu lôi chống sét đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định của pháp luật.

· Phải có lối thoát hiểm, bảng nội quy về an toàn hóa chất, biển báo nguy hiểm về hóa chất.

· Bồn chứa ngoài trời phải đảm bảo hóa chất không thoát ra môi trường khi xảy ra sự cố hóa chất và có biện pháp phòng chống cháy nổ, chống sét.

· Sàn nhà xưởng, kho chứa hóa chất phải chịu được hóa chất, tải trọng, không gây trơn trượt, có rãnh thu gom và thoát nước tốt.

· Đáp ứng đủ các điều kiện về phòng, chống cháy nổ, bảo vệ môi trường, an toàn và vệ sinh lao động.

Nghị định 113/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 25/11/2017, thay thế Nghị định 108/2008/NĐ-CP.

5. Chính sách, chế độ dành cho thanh niên xung phong miền Nam

Đối với các đối tượng là thanh niên xung phong ở cơ sở miền Nam tham gia kháng chiến trong giai đoạn 1965 – 1975 nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo luật định sẽ được hưởng các chính sách sau đây:

· Trợ cấp một lần tối đa 3,6 triệu đồng.

· Trợ cấp hàng tháng 540.000 đồng/tháng.

· Trợ cấp mai táng.

· Hỗ trợ, ưu tiên vay vốn để sản xuất kinh doanh.

Xem nội dung chi tiết tại Nghị định 112/2017/NĐ-CP quy định về chế độ, chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam tham gia kháng chiến giai đoạn 1965 – 1975, Nghị định có hiệu lực từ ngày 20/11/2017.

6. Hướng dẫn mới về mức trợ cấp tăng thêm cho quân nhân xuất ngũ

Thông tư 242/2017/TT-BQP quy định mức trợ cấp hàng tháng của các đối tượng sau được điều chỉnh tăng thêm 7,44% so với mức trợ cấp hàng tháng của tháng 6/2017:

· Quân nhân đã phục viên, xuất ngũ đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 142/2008/QĐ-TTg, Quyết định 38/2010/QĐ-TTg.

· Quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg.

Xem mức trợ cấp cụ thể tại Thông tư 242/2017/TT-BQP có hiệu lực từ ngày 20/11/2017.

7. Ban hành mẫu Điều lệ mới dành cho Công ty đại chúng

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số Điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng. Theo đó, đính kèm Thông tư 95 bao gồm:

· Phụ lục số 01: Mẫu Điều lệ công ty đại chúng.

· Phụ lục số 02: Mẫu Quy chế nội bộ về quản trị công ty đại chúng.

Các công ty đại chúng có thể xây dựng Điều lệ công ty và quy chế nội bộ dựa theo các mẫu đã nêu ở trên để đảm phù hợp với quy định của pháp luật.

Thông tư 95/2017/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 06/11/2017.

8. Yêu cầu về thời gian hành nghề đối với người dạy thực hành khám chữa bệnh

Nghị định 111/2017/NĐ-CP quy định người dạy thực hành khám chữa bệnh phải đáp ứng được các yêu cầu về thời gian hành nghề như sau:

· Ít nhất là 36 tháng đối với đào tạo trình độ sau đại học.

· Ít nhất là 24 tháng đối với đào tạo trình độ đại học.

· Ít nhất là 12 tháng đối với trình độ cao đẳng và trung cấp.

Ngoài yêu cầu nêu trên, người dạy thực hành khám chữa bệnh còn phải đáp ứng các yêu cầu khác được quy định chi tiết tại Nghị định 111/2017/NĐ-CP, có hiệu lực từ ngày 20/11/2017.

9. Điều kiện đối với ngân hàng bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai

Thông tư 13/2017/TT-NHNN quy định các ngân hàng thương mại có khả năng thực hiện bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

· Trong Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc tại văn bản sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập và hoạt động của ngân hàng thương mại có quy định nội dung hoạt động bảo lãnh ngân hàng.

· Không bị cấm thực hiện bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai trong giai đoạn bị kiểm soát đặc biệt.

Thông tư 13/2017/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 15/11/2017, sửa đổi bổ sung một số quy định về bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lại tại Thông tư 07/2015/TT-NHNN.

10. Làm thủ tục tàu bay xuất nhập cảnh qua cơ chế một cửa Quốc gia từ 15/11

Đây là nội dung nổi bật được đề cập tại Quyết định 43/2017/QĐ-TTg quy định trách nhiệm thực hiện thủ tục đối với tàu bay xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh thông qua cơ chế một cửa quốc gia.

Theo đó, những người có trách nhiệm sẽ thực hiện thủ tục tàu bay xuất nhập cảnh bằng việc khai báo thông tin điện tử qua cổng thông tin một cửa Quốc gia. Thời hạn thực hiện thủ tục được quy định như sau:

· Đối với các thông tin và chứng từ điện tử được khai báo qua Cổng thông tin một cửa Quốc gia: Không quá 01 giờ từ khi người làm thủ tục khai báo thông tin đầy đủ, hợp lệ và gửi thông tin chứng từ điện tử tới hệ thống.

· Đối với các chứng từ bẳt buộc phải nộp và xuất trình tại Cảng hàng không: Ngay khi người làm thủ tục nộp, xuất trình đủ các giấy tờ hợp lệ theo quy định.

Trình tự, thủ tục đối với tàu bay xuất nhập cảnh được quy định cụ thể tại Quyết định 43/2017/QĐ-TTg.

11. Điều kiện mới về tuyển sinh liên thông trình độ cao đẳng

Thông tư 27/2017/TT-BLĐTBXH quy định liên thông đào tạo trình độ cao đẳng đối với một trong các đối tượng sau đây:

· Người có bằng tốt nghiệp trung cấp cùng ngành, nghề và bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương.

· Người có bằng tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông thì phải bảo đảm đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

· Người có bằng tốt nghiệp cao đẳng, cao đẳng nghề có nhu cầu học liên thông để có bằng tốt nghiệp cao đẳng thứ hai.

Xem chi tiết Thông tư 27/2017/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 05/11/2017.

12. Xây dựng kế hoạch quản lý Di sản thế giới (DSTG)

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 109/2017/NĐ-CP quy định về bảo vệ và quản lý di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam. Theo đó, Nghị định 109 quy định kế hoạch quản lý DSTG phải đảm bảo các nội dung chủ yếu sau đây:

· Mô tả DSTG; thực trạng bảo vệ và quản lý DSTG; mục tiêu của kế hoạch quản lý DSTG.

· Quy định pháp lý trong nước và quốc tế có liên quan đến việc bảo vệ và quản lý DSTG; cơ chế, chính sách áp dụng đối với việc bảo vệ và quản lý DSTG.

· Giám sát định kỳ tình trạng bảo tồn của DSTG.

· Xác định nguy cơ tác động tới DSTG và đời sống cộng đồng.

· Quyền lợi và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân liên quan tới việc bảo vệ và quản lý DSTG.

· Phương án kiện toàn tổ chức bộ máy và nguồn nhân lực của tổ chức được giao quản lý, sử dụng DSTG.

· Đề xuất nhiệm vụ bảo quản, tu bổ, phục hồi, phát huy giá trị DSTG và nguồn kinh phí thực hiện.

· Kế hoạch quản lý DSTG phải phân thành định kỳ 05 năm để đánh giá lại, xem xét điều chỉnh (nếu cần thiết) bảo đảm phù hợp với thực tiễn bảo vệ và quản lý DSTG của từng thời điểm.

13. Bãi bỏ hàng loạt điều kiện về kinh doanh rượu

Chính phủ đã ban hành Nghị định 105/2017/NĐ-CP quy định về hoạt động kinh doanh rượu với một số nội dung nổi bật như:

· Thực hiện bãi bỏ hàng loạt điều kiện đối với các đối tượng là thương nhân kinh doanh và sản xuất về rượu.

· Quy định các cơ sở bán rượu tiêu dùng tại chỗ phải có giấy phép kinh doanh rượu trong thời hạn 3 tháng , từ ngày Nghị định 105 có hiệu lực.

Xem chi tiết các điều kiện về kinh doanh và sản xuất rượu tại Nghị định 105/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/11/2017.

14. Sửa đổi bổ sung điều kiện về kinh doanh thuốc lá

Nghị định 106/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 67/2013/NĐ-CP, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/11/2017. Trong đó, đáng chú ý là quy định về điều kiện cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá đã có một số thay đổi như:

· Chỉ cần văn bản giới thiệu của nhà cung cấp SPTL hoặc của thương nhân phân phối SPTL ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh, không cần hợp đồng mua bán của Nhà cung cấp/thương nhân phân phối SPTL như quy định hiện nay.

· Bãi bỏ quy định về điều kiện phương tiện vận tải để bảo quản được chất lượng SPTL trong thời gian vận chuyển tại điểm e khoản 2 Điều 26 Nghị định 67/2013/NĐ-CP.

15. Bãi bỏ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm sữa dạng lỏng

Thông tư 36/2017/TT-BYT quy định việc bãi bỏ toàn bộ nội dung Thông tư 03/2017/TT-BYT về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 5-1:2017/BYT đối với các sản phẩm sữa dạng lỏng.

Quy định có hiệu lực từ ngày 01/11/2017.

16. Bổ sung hồ sơ thành lập cơ sở trợ giúp xã hội

Đây là nội dung đáng chú ý được đề cập tại Nghị định 103/2017/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức, hoạt động, giải thể và quản lý các cơ sở trợ giúp xã hội. Theo đó, hồ sơ thành lập cơ sở trợ giúp xã hội được thực hiện theo quy định tại Điều 8 Nghị định 55/2012/NĐ-CP và được bổ sung gồm:

· Tờ trình đề nghị thành lập theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định 103/2017/NĐ-CP.

· Đề án thành lập theo Mẫu số 02 ban hành kèm theo Nghị định 103/2017/NĐ-CP.

· Dự thảo quy chế hoạt động của cơ sở theo Mẫu số 03a ban hành kèm theo Nghị định 103/2017/NĐ-CP.

Nghị định 103/2017/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/11/2017.

17. Phục vụ thức ăn cho hành khách bị chậm chuyến bay từ 3 giờ trở lên

Đây là một trong những nội dung được sửa đổi tại Thông tư 27/2017/TT-BGTVT về việc sửa đổi, bổ sung quy định chất lượng dịch vụ hành khách của cảng hàng không tại Thông tư 36/2014/TT-BGTVT. Theo đó, trong mọi trường hợp khách hàng bị chậm, hoãn hoặc hủy chuyến thì hãng hàng không phải có nghĩa vụ thực hiện các công việc sau đây:

· Phải phục vụ nước uống nếu chậm từ 2 giờ trở lên và đồ ăn nếu chậm từ 3 giờ trở lên.

· Chậm từ 06 giờ trở lên (từ 7h đến trước 22h) phải bố trí nơi nghỉ phù hợp với điều kiện thực tế của cảng hàng không.

· Chậm 06 giờ trở lên (từ 22h đến trước 7h ngày hôm sau) phải bố trí chỗ ngủ, nghỉ phù hợp với điều kiện thực tế địa phương hoặc giải pháp thay thế nếu được sự đồng ý của hành khách.

· Chuyển đổi hành trình hành khách trong phạm vi cung cấp dịch vụ của hãng hàng không để hành khách tới điểm cuối của hành trình một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất.

Thông tư 27/2017/TT-BGTVT có hiệu lực từ ngày 01/11/2017./.

socongthuong.bacgiang.gov.vn