Thi kiểm tra kiến thức, tay nghề kết thúc khóa họccho học viên lớp nghề Vận hành và sửa chữa máy nông nghiệp

Lượt xem: 126

Các học viên phải trải qua hai phần thi bao gồm: thi lý thuyết và thực hành. Kết quả, 30 học viên đều đạt khá, giỏi. Qua thi kiểm tra, giúp học viên củng cố và nắm chắc kiến thức; đủ điều kiện để được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề, đồng thời giúp Ban Tổ chức lớp học đánh giá được chất lượng đào tạo để làm căn cứ xây dựng kế hoạch đào tạo những lớp tiếp theo.

Lê Thị Chín – CB TT DN