BẾ GIẢNG LỚP HỌC NGHỀ TRỒNG BƯỞI, CAM CHANH CHO LAO ĐỘNG NÔNG THÔN TẠI XÃ HƯƠNG SƠN, HUYỆN LẠNG GIANG

Lượt xem: 175

Sau 02 tháng đào tạo, lớp học đã hoàn thành nội dung chương trình theo đúng kế hoạch. Kết quả, 100% học viên dự học đều tốt nghiệp loại khá và giỏi, trong đó đạt loại giỏi 15 học viên, chiếm 44,1%, loại khá 19 học viên, chiếm 55,9%. Trên cơ sở đó, đại diện lãnh đạo HND tỉnh, huyện đã trao chứng chỉ tốt nghiệp cho các học viên.

Đại diện Trung tâm hỗ trợ nông dân – HDN tỉnh, HND huyện Lạng Giang trao chứng chỉ tốt nghiệp cho các học viên

Hà Văn Hồng – PCT Hội Nông dân huyện