Hội Nông dân tỉnh ký thỏa thuận hợp tác hỗ trợ nông dân sử dụng giống lúa thuần chất lượng cao J02 và QR15 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2020 – 2025

Lượt xem: 142

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Thi – TUV, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Nguyễn Thị Tâm – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Giống – Vật tư nông nghiệp công nghệ cao Việt Nam; thường trực, trưởng, phó các ban Hội Nông dân tỉnh, lãnh đạo công ty và lãnh đạo Hội Nông dân 6 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Năm 2020, Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với Công ty cổ phần Giống – Vật tư nông nghiệp công nghệ cao Việt Nam tổ chức hội nghị tuyên truyền, giới thiệu, hướng dẫn kỹ thuật sản xuất giống lúa thuần chất lượng cao J02 và QR15 cho cán bộ Hội Nông dân các huyện, thành phố và cơ sở; xây dựng 13 mô hình thí điểm cấy lúa J02 và QR15 sử dụng phân bón Tiến Nông với quy mô 116ha, trong đó giống J02 là 71,5ha, QR15 là 44,5ha. Trong quá trình triển khai, hai bên thường xuyên phối hợp chỉ đạo, khảo sát, nắm bắt tình hình, hướng dẫn các hộ nông dân thực hiện các bước từ ngâm ủ, gieo cây, bón phân, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho lúa theo đúng quy trình kỹ thuật.

Kết quả triển khai mô hình cho thấy, 02 giống lúa J02, QR15 khả năng chống chịu sâu bệnh, cây cứng chống đổ, chịu rét tốt; chất lượng gạo ngon, năng suất cao hơn so với đối chứng từ 10 -15%.

Trên cơ sở kết quả triển khai, để nâng cao vai trò của tổ chức Hội Nông dân, giúp nông dân sản xuất đại trà, đưa 2 giống lúa vào cơ cấu cây trồng trên địa bàn tỉnh, Hội Nông dân tỉnh và Công ty cổ phần Giống – Vật tư nông nghiệp công nghệ cao Việt Nam đã ký thỏa thuận hợp tác hỗ trợ nông dân sả dụng giống lúa thuần chất lượng cao J02 và QR15 giai đoạn 2020 – 2025.

Lãnh đạo Hội Nông dân và Công Cổ phần Giống – Vật tư nông nghiệp công nghệ cao Việt Nam ký thỏa thuận hợp tác

Theo đó, 02 bên tiếp tục phối hợp xây dựng một số mô hình trên địa bàn tỉnh; tổ chức các hội nghị trình diễn nhân rộng hiệu quả mô hình; tổ chức cung ứng giống, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, bao tiêu sản phẩm cho nông dân; phát triển sản xuất nhằm nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích.

Trung tâm hỗ trợ nông dân tỉnh