Lục Ngạn: Công khai đường dây nóng tiếp nhận thông tin về tiêu thụ vải thiều

Lượt xem: 191

Danh sách đường dây nóng tiếp nhận thông tin trong tiêu thụ vải thiều.

Nguồn: bacgiang.gov.vn