Để vạn thọ nở hoa đúng dịp Tết

Lượt xem: 186

Cây con sau khi ươm 15 – 17 ngày thì cấy ra giỏ. Đất trồng trong giỏ đã được trộn 0,3kg đất cát pha thịt + 0,3kg phân chuồng hoai nhuyễn + 10g bánh dầu xay nhuyễn. Chú ý giỏ chỉ vô đất khoảng 1/2 giỏ, phần còn lại khi bón thúc sẽ đầy.

Bánh dầu rất tốt cho hoa vạn thọ nên được sử dụng trong suốt quá trình sinh trưởng của cây. Cách dùng: Ngâm 10kg bánh dầu với 50 lít nước trong 10 ngày để bánh dầu phân hủy tốt rồi mới tưới cho cây. 10 ngày sau khi trồng nên tưới phân lần đầu với liều lượng 400 lít nước pha với 5 lít nước bánh dầu và 200g phân NPK (16:16:8) tưới cho 1.000 giỏ. Sau đó cứ 10 ngày thì tưới phân 1 lần, những lần sau tăng lượng nước bánh dầu lên 6 lít.

Hoa vạn thọ dễ trồng, không cần nhiều phân bón.

Bón thúc lần 1 sau khi trồng ra giỏ 15 ngày với tỷ lệ 100kg tro trấu + 100kg phân chuồng khô hoai +10kg bánh dầu nhuyễn cho 1.000 giỏ. Sau đó cứ 7 ngày bón 1 lần, tổng cộng bón 4 lần cho vạn thọ đến ngày nở hoa, ở lần bón 2, 3 thì tăng lượng bánh dầu lên 11 – 12kg. Lần 4 thì bằng lần đầu.

Khi cây được 35 ngày tuổi đã có 6 – 7 cặp lá, đồng thời các chồi nách ở lá 1, 2, 3 cũng vươn lên theo thì nên bấm đọt. Mục đích để cây không vượt quá mức và giúp các chồi nách phát triển tạo bông sau này đều mặt và đẹp. Chỉ nên chừa 5 – 6 cặp chồi nách sẽ tốt hơn. Đối với vạn thọ cao bấm đọt trễ nhất là ngày 5.12 âm lịch và vạn thọ lùn là 10.12 âm lịch. Khi cây được 45 ngày tuổi thì tất cả các ngọn đã có nụ, hãy tỉa bỏ tất cả các chồi nhỏ trong các nhánh chỉ chừa 1 bông chính thì hoa mới lớn và đẹp. Ở giai đoạn hoa bắt đầu nở thì lượng phân bón và thuốc giảm, tránh lạm dụng phân và thuốc làm cây chết héo, hoa nở không lớn và không vun tròn.

Khi hoa có khả năng nở sớm hơn dự định có thể hãm tốc độ nở hoa bằng cách tưới thêm phân urê theo tỷ lệ 10g/10 lít nước. Tưới ngày 2 lần (sáng, chiều) để kéo dài thời gian sinh trưởng của cây. Công việc này thực hiện lúc cây 50 ngày tuổi.

Ngược lại khi thấy hoa có khả năng nở muộn thì có thể xử lý bằng cách ngưng tưới nước 1 – 2 ngày để cây có triệu chứng thiếu nước nặng. Khi lá vừa héo rũ thì nên tưới nước lại vừa đủ ướt đất trong giỏ. Những ngày tiếp theo tưới nước đậm pha với bánh dầu (6 lít nước bánh dầu với 400 lít nước cho 1.000 giỏ) để cây sinh trưởng tốt. Có thể sử dụng Nitrat Kali (KNO3) theo nồng độ khuyến cáo để kích thích ra hoa sớm.

Theo danviet