Ðại hội Ðại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số việt nam lần thứ nhất thành công tốt đẹp

Lượt xem: 120

ND – Chiều 13-5, tai Hà Nội, nhiều việc hai ngay lam VIỆC Tích cực, khan trương, tức nghiệm So sánh Trạch Nhiệm Đối voi cao sự Phát Triển Nghiệp CÁC Dân tộc, đại hội đại Biểu Quốc Toản CÁC thiệu Số Dân tộc Việt Nam lan Thứ Nhất đá thành công tot đẹp So sánh bế mac.

  

Tới dự phiên bế mạc có các đồng chí: Nông Ðức Mạnh, Tổng Bí thư BCH T.Ư Ðảng; Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; Tòng Thị Phóng, Bí thư T.Ư Ðảng, Phó Chủ tịch QH; Hà Thị Khiết, Bí thư T.Ư Ðảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư; Nguyễn Thị Doan, Ủy viên T.Ư Ðảng, Phó Chủ tịch nước; Huỳnh Ðảm, Ủy viên T.Ư Ðảng, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; đại diện lãnh đạo nhiều bộ, ban, ngành, đoàn thể T.Ư và 1.702 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 12 triệu đồng bào dân tộc thiểu số trong cả nước.

Ðại hội đã sôi nổi thảo luận và thông qua Báo cáo Chính trị của Ðại hội với chủ đề “Dưới ngọn cờ vẻ vang của Ðảng, cộng đồng các dân tộc Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp nhau cùng phát triển”, nhằm phát huy dân chủ, đồng thuận xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Ðại hội đã nhất trí thông qua Quyết tâm thư với nội dung: Ðồng bào các dân tộc Việt Nam quyết tâm thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ kính yêu về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Toàn thể Ðại hội tin tưởng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng suốt của Ðảng và Nhà nước, với truyền thống đoàn kết, yêu nước, cộng đồng các dân tộc Việt Nam bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ  nhau cùng phát triển.

* Ngay sau lễ bế mạc, Ban Chỉ đạo Ðại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ nhất tổ chức họp báo thông báo kết quả Ðại hội. Tại cuộc họp báo, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Giàng Seo Phử cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí trong nước và nước ngoài đã tích cực, chủ động tham dự, theo dõi và đưa tin về Ðại hội. Qua đó, phản ánh nhiều hoạt động, sự kiện có ý nghĩa quan trọng của Ðại hội chuyển tải đến nhân dân mọi miền đất nước và bà con người Việt Nam ở nước ngoài. Ðồng chí Giàng Seo Phử nhấn mạnh: Ðại hội đã góp phần nâng cao một bước về nhận thức và trách nhiệm của các ngành, các cấp đối với công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc. Bên cạnh việc khẳng định những thành tựu to lớn trong sự nghiệp phát triển toàn diện vùng dân tộc thiểu số, Ðại hội đã chỉ ra những vấn đề bất cập, hạn chế trong thực hiện chính sách dân tộc; đề ra  mục tiêu phấn đấu đến năm 2020. Ðại hội là sự kiện chính trị có sức lan tỏa, ảnh hưởng tích cực đến đời sống chính trị, xã hội trong cả nước và quốc tế. Thể theo nguyện vọng của nhiều đoàn đại biểu, nhiều cá nhân đại biểu, Ủy ban Dân tộc sẽ kiến nghị Ðảng, Nhà nước cho phép tổ chức Ðại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam cấp tỉnh, huyện năm năm một lần.