Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang: tập huấn kiến thức môi trường cho nông dân làng nghề.

Lượt xem: 159

Trong buổi tập huấn, các học viên được hướng dẫn thu gom, phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình; quy trình xử lý rác thải hữu cơ và phế thải nông nghiệp; phương pháp sử dụng chế phẩm Emina trong cây trồng, vật nuôi và xử lý môi trường làng nghề; sử dụng hầm khí bioga xây theo công nghệ nhựa composite,….Đặc biệt, các hộ nông dân được hướng dẫn xây dựng hệ thống xử lý nước thải trong chế biến mỳ gạo ngay tại hộ gia đình sử dụng trong chăn nuôi, trồng trọt và thải ra môi trường theo hệ thống kênh mương thoát nước thải làng nghề tập trung.

Qua đó góp phần làm thay đổi những hành vi, thói quen lạc hậu ảnh hưởng xấu đến môi trường làng nghề đồng thời nông dân được tiếp cận và sử dụng có hiệu quả các biện pháp bảo vệ môi trường, nâng cao ý thức giữ gìn môi trường làng nghề xanh- sạch- đẹp, đảm bảo môi trường sinh thái phát triển bền vững.

Sơn Hải

Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang