GIAO MÙA

Lượt xem: 143

Cánh đồng hoang hoai mùi rạ rơm

Để lại thơm đơm bông vụ mới

Mồ hôi đẫm đường bừa một thưở

Dân cấy cày vắt nắng ra mưa

Ơn con đê ngăn tràn nước lũ

Ôm xóm thôn trù phú mọc lên

Chiều êm ả nghé bê gặm cỏ

Tiếng sáo diều ngân vọng từ xa.

Nơi cuối nguồn chảy nước đầu nguồn

Dòng nước bạc hạt vàng no ấm

Có sông Thương vỗ về Bên Thôn

Mai Tắc Cum cùng bạn rong ruổi

Ai đi đó Liên Chung, Phúc Mãn

Cây gạo già tháng năm đợi chờ

Ơi đò Mom nụ cười nhắc nhớ

Chở tôi sang với khúc giao mùa.

Trần Đức Đủ

Thôn Ba Làng – Quế Nham – Tân Yên – Bắc Giang