Bảo vệ nguồn nước và công trình nước sạch là trách nhiệm toàn dân

Lượt xem: 101

Do vậy, việc bảo vệ nguồn nước, công trình cấp nước sạch là bức thiết và là nhiệm vụ vô cùng quan trọng của các địa phương. Việc làm này đòi hỏi cần có sự tham gia vào cuộc không chỉ của các cấp chính quyền, các ban ngành đoàn thể mà còn là trách nhiệm của mỗi người dân, với vai trò như một mắt xích đặc biệt quan trọng và là người hưởng lợi từ thành quả trên. Để thực hiện tốt công tác bảo vệ công trình cấp nước tập trung, cần thực hiện các yêu cầu sau:

  • Bảo vệ nguồn nước:
  • Không xả rác hoặc có các hành vi làm bẩn nguồn nước
  • Kịp thời tố cáo, ngăn chặn các hành vi xả thải làm ô nhiễm nguồn nước
  • Tuyệt đối không chiếm dụng chăn nuôi trong vùng lấy nước
  • Không khai thác bừa bãi làm ô nhiễm và suy kiệt nguồn nước ngầm
  • Bảo vệ công trình cấp nước:

Một là, mỗi người dân cần có tự ý thức và trách nhiệm trong việc sử dụng, quản lý, bảo vệ các công trình cấp nước sạch tập trung, phát huy tối đa hiệu quả công trình, đảm bảo bền vững, an toàn, tiết kiệm.

Hai là, thành lập các tổ tự quản để bảo vệ hệ thống công trình cấp nước sạch tập trung ở địa phương mình, đặc biệt các công trình quy mô nhỏ, thôn xóm.

Ba là, trang bị kiến thức đầy đủ, thông tin liên lạc để người dân có thể tham gia khắc phục nhanh chóng khi xảy ra sự cố.

Bốn là, người dân có trách nhiệm thanh toán tiền nước đầy đủ để duy tu, bảo dưỡng, vận hành công trình cấp nước bền vững.

Nguồn: snnptnt.bacgiang.gov.vn