Từ ngày 24/4, vận tải khách tuyến cố định, buýt liên tỉnh được phép hoạt động trở lại

Lượt xem: 95
Xe khách, xe buýt liên tỉnh được phép hoạt động trở lại từ ngày 24/4.

Tuy vậy, các phương tiện vận tải khách tuyến cố định, tuyến buýt liên tỉnh chỉ hoạt động tối đa đến 30% theo biểu đồ đối với các tuyến có điểm cuối đến các tỉnh, thành phố thuộc nhóm có nguy cơ (Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Hà Giang). Tối đa đến 50% theo biểu đồ (tối thiểu không nhỏ hơn 1 chuyến/tuyến) có điểm cuối đến các tỉnh, thành phố thuộc nhóm có nguy cơ thấp (bao gồm các tỉnh, thành phố còn lại).

Đối với xe hợp đồng, xe du lịch, taxi được phép hoạt động trong phạm vi nội tỉnh và các tỉnh, thành phố khác. Tuy nhiên, các đơn vị chỉ được sử dụng tối đa 50% số xe kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng (hoặc xe taxi) của đơn vị để vận chuyển khách trong phạm vi nội tỉnh (trừ xe hợp đồng vận chuyển đưa đón công nhân).

Tối đa không quá 20% số xe vận chuyển khách đến các tỉnh, TP thuộc nhóm có nguy cơ dịch bệnh cao; không quá 30% số xe để vận chuyển khách đến các tỉnh, thành phố thuộc nhóm có nguy cơ dịch bệnh thấp (tối thiểu không nhỏ hơn 1 xe/đơn vị).

Các bến xe khách tổ chức phân công bố trí đủ nhân viên để thực hiện các hoạt động của bến và công tác điều hành xe ra vào bến theo đúng quy định.

Tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch; phối hợp với các lực lượng công an, thanh tra giao thông xử lý các trường hợp không chấp hành quy định về kinh doanh vận tải và phòng, chống dịch Covid-19.

Nguồn: baobacgiang.com.vn