Câu hỏi: Xin chuyên gia cho biết biện pháp khắc phục hiện tượng nứt và rụng quả trên cây có múi vào mùa mưa và biện pháp khắc phục hiện tượng ra quả cách năm trên nhãn, vải?

Lượt xem: 162

Biện pháp khắc phục

– Đất phải được cải tạo thường xuyên, hàng năm bón bổ sung hàm lượng phân hữu, vôi bột, lân để cải tạo đất (ph > 5,5) và bộ rễ tơ của cây bưởi. Đối với cây trên dưới 10 năm tuổi: Cuốc theo hình tán cây bón Phân chuồng hoai mục (50 – 70Kg), lân bột (2-3kg), vôi bột (1 – 1,5kg), NPK tổng hợp bón lót (2-3Kg); Trộn đều với đất và lấp lại, hạn chế tưới trong mùa đông.

– Áp dụng đúng và triệt để các biện pháp kỹ thuật như:

+ cắt tỉa tạo tán (làm cho cây bưởi thông thoáng, chiều cao tán để dưới 3,5m).

+ bón phân: Bón bổ sung phân bón tổng hợp NPK bón lót sau khi thu hoạch quả bưởi và phân bón tổng hợp NPK bón thúc trong giai đoạn ra hoa, đậu quả và giai đoạn quả lớn…(chú ý sử dụng phân bón tổng hợp NPK ở các thời kỳ sau thu hoach, ra hoa, đậu quả, quả lớn, quả chín sinh lý…).

+ tưới nước và tiêu nước: Điều độ nước trong vườn bưởi cần hợp lý, nhất là vào thời kỳ ra hoa đậu quả cần phải giữ đủ ẩm khi vườn khô và thoát nước kịp thời khi trong vườn đọng nước. (chú ý tưới nước trong thời kỳ phân hóa mầm hoa, ra hoa và đậu quả non…; tiêu thoát nước trong giai đoạn mùa mưa).

+ phòng trừ sâu bênh hại và phun phân bón lá cho cây bưởi ở từng thời kỳ (chú trọng đến các thời kỳ: sau thu hoạch, ra hoa, đậu quả, quả lớn…). Việc phòng trừ sâu bệnh hại trên cây bưởi phải kịp thời, đúng đối tượng và đúng thời điểm.

Lưu ý để hạn chế đến mức thấp nhất việc nứt và rụng quả trong mùa mưa cần:

– Vào mùa mưa cần thoát nước kịp thời cho vườn bưởi và Tưới phân kích rễ theo hình tán để bộ rễ tơ mới phát triển (có thể sử dụng phân TrimixDT Super Roots hoặc Trimix DT02 của công ty Điền Trang).

– Sau khi tắt hoa đậu quả non phun thường xuyên phân bón lá Bo-Lak, Canbo-Lak, Trimix – DT siêu lớn trái, đẹp trái (theo khuyến cáo của nhà sản xuất)…

2. Biện pháp khắc phục hiện tượng ra quả cách năm trên nhãn, vải

Cắt tỉa, tạo tán cho cây nhãn và vải: Sau khi thu hoạch quả vải tiến hành cắt đau, chỉ nên để chiều cao cây vải từ 3 – 3,5m.

Một số biện pháp sau khi cắt tỉa:

+ Cốc gốc theo hình tán cây để bón Phân chuồng hoai mục + lân bột + vôi bột + NPK tổng hợp bón lót.

Ví dụ cây trên 10 năm tuổi bón: 50-70kg Phân chuồng hoai mục + 2 – 3 kg lân bột + 1 – 2kg vôi bột + 2 – 3 kg NPK tổng hợp bón lót của Văn Điển.

+ Tưới đủ ẩm thường xuyên để duy trì ổn định lộc thu; Khi lộc thu ổn định thì hạn chế tưới nước để khống chế không cho phát lộc đông.

+ Sau tết Nguyên đán thì tiến hành làm những công việc sau: Bón NPK tổng hợp bón thúc và tưới nước đủ ẩm thường xuyên; Phun phòng một số sâu bệnh hại chính như bọ xít, nấm phấn trắng …Khi cây vào thời kỳ phân hóa mầm hoa phun phân bón lá Growth 15WP + Flower 94 (theo khuyến cáo của nhà sản xuất, phun từ 2 đến 3 lần); Khi cây ra hoa phun phân bón lá Flower 95 (15g/8 lít) + Bo-Lak, Canbo-Lak (theo khuyến cáo của nhà sản xuất, phun từ 2 đến 3 lần)./.

khuyennonghanoi.gov.vn