Hội Nông dân xã Tân Hưng (Lạng Giang) tổ chức đại hội điểm, nhiệm kỳ 2023-2028

Lượt xem: 426

Sáng 4/1, Hội Nông dân xã Tân Hưng, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Bắc Giang; Lạng Giang; Nông dân
Các đồng chí trong Ban chấp hành khóa mới ra mắt Đại hội.

Đây là đơn vị được Hội Nông dân huyện Lạng Giang chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm chỉ đạo đại hội các xã, thị trấn trên địa bàn.

Nhiệm kỳ qua, công tác hội và phong trào nông dân xã Tân Hưng đã có nhiều chuyển biến tích cực. Hệ thống tổ chức và đội ngũ cán bộ hội tiếp tục được củng cố và nâng cao chất lượng. Hằng năm có hơn 80% số chi, tổ hội và Hội Nông dân xã đạt vững mạnh, không có chi hội yếu kém. Các phong trào do hội phát động thu được nhiều kết quả tích cực. Hiện nay, 100% chi hội đều có quỹ, tổng số tiền quỹ Hội hơn 560 triệu đồng, qua đó hỗ trợ tích cực cho các hoạt động của Hội và phong trào nông dân.

5 năm qua, toàn xã có hơn 7.500 hộ đăng ký đạt hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi và hơn 74% số hộ đăng ký đạt được danh hiệu này.

Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2023 – 2028, Hội Nông dân xã Tân Hưng đề ra một số chỉ tiêu cơ bản như: 100% chi hội hoạt động tốt, không có chi hội trung bình. Trên 70% chi hội có loại hình câu lạc bộ đi vào hoạt động hiệu quả; hằng năm có hơn 90% số hộ nông dân đăng ký đạt hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp và cuối năm bình xét có 80% số hộ đăng ký đạt; mỗi năm xây dựng từ 1-2 mô hình phát triển kinh tế cho thu nhập cao; giới thiệu hội viên ưu tú cho cấp uỷ đảng bồi dưỡng, kết nạp từ 5 đảng viên mới trở lên…

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 17 đồng chí. Đồng chí Thân Văn Cường tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân xã Tân Hưng khóa XII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Nguồn: Báo BG