Hiệu quả hoạt động cho vay qua tổ vay vốn phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn tại Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Giang

Lượt xem: 204
Thực hiện thỏa thuận liên ngành (TTLN) giữa Hội Nông dân tỉnh với Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang về thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn,

Thực hiện thỏa thuận liên ngành (TTLN) giữa Hội Nông dân tỉnh với Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Bắc Giang về thực hiện chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, thời gian qua Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Giang đã tăng cường phối hợp với Hội Nông dân tỉnh chỉ đạo, triển khai xây dựng các tổ vay vốn, giúp nông dân tiếp cận nguồn vốn vay thuận lợi, đầu tư phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.

Với hàng chục nghìn hội viên nông dân được tiếp cập nguồn vốn vay phục vụ phát triển kinh tế, cải thiện đời sống trong giai đoạn 2016-2020 cho thấy mô hình tổ vay vốn đã thực sự trở thành kênh chuyển tải vốn tín dụng nhanh chóng, chính xác, hiệu quả, an toàn đến đông đảo người dân trên địa bàn nông thôn. Đạt được kết quả đó, hằng năm, Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Giang và Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp chỉ đạo tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho 100% cán bộ Hội các cấp, cán bộ tín dụng và tổ trưởng, tổ phó tổ vay vốn; đánh giá thực trạng cho vay qua tổ, xây dựng kế hoạch củng cố và mở rộng cho vay qua tổ đến từng địa bàn. Trên cơ sở đó, năm 2018, hai ngành đã tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Nghị định số 55/2015-NĐ-CP và Nghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày 07/9/2018 của Chính phủ thông qua cho vay tổ vay vốn. Năm 2020, phối hợp tổ chức hội nghị tọa đàm trực tiếp 5/5 chi nhánh huyện do Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Giang quản lý, thành phần gồm 100% các tổ trưởng, tổ phó tổ vay vốn. Qua đó, các chi nhánh loại II đã nắm bắt và giải quyết kịp thời các khó khăn vướng mắc, kiến nghị của khách hàng vay về các chính sách tín dụng phục vụ nông nghiệp, nông thôn; đồng thời nâng cao hiểu biết về chính sách tín dụng, quy trình nghiệp vụ cho vay qua tổ cho tổ trưởng, tổ viên tổ vay vốn, nâng cao được hiệu quả cho vay, tăng trưởng dư nợ thông qua tổ vay vốn và kiểm soát được chất lượng tín dụng. Bên cạnh đó, để tăng cường sự phối hợp, nâng cao kiến thức, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Hội, tổ trưởng tổ vay vốn, 2 ngành đã phối hợp tổ chức Hội thi “Hội Nông dân đồng hành cùng Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn” năm 2019.

Đ.c Nguyễn Quốc Hưng – Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Giang chủ trì cuộc họp triển khai công việc chuẩn bị Hội nghị tổng kết công tác cho vay qua tổ giai đoạn 2016-2020.

Sau 05 năm triển khai thực hiện TTLN (2016-2021), Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Giang đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, đến 31/5/2021 cho vay qua tổ vay vốn do Hội Nông dân tỉnh quản lý là: 528 tổ, với 11.064 thành viên, dư nợ đạt 1.141 tỷ đồng, tăng 257 tỷ đồng (tỷ lệ tăng 29,1%) so với năm 2016, chiếm 68%/tổng dư nợ cho vay qua tổ vay vốn chung; nợ xấu 6,3 tỷ đồng, tỷ lệ  nợ xấu 0,55%/ tổng dư nợ. Để ghi nhận thành tích các tập thể làm tốt công tác cho vay qua tổ vay vốn do Hội Nông dân quản lý giai đoạn 2016-2020, UBND tỉnh Bắc Giang đã tặng bằng khen cho các đơn vị như: Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Giang; Agribank chi nhánh huyện Tân Yên; Hội Nông dân huyện Việt Yên; Ban Kinh tế – Xã hội, Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang.

 

Từ những kết quả đã đạt được, để triển khai thực hiện tốt hơn nữa TTLN trong thời gian tới, rất cần sự vào cuộc đồng bộ, hiệu quả của các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương trong xây dựng nền nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững, dựa trên nền tảng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, phát triển toàn diện nông thôn. Với vai trò của mình, Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Giang tiếp tục phối hợp với Hội Nông dân triển khai có hiệu quả chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn; tập trung củng cố hoạt động của các tổ vay vốn, nâng cao chất lượng tín dụng. Đặc biệt, chú trọng tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ ngân hàng cho các tổ trưởng, chủ dự án để nâng cao hiệu quả công tác chuyển tải vốn tới hộ sản xuất và bảo đảm an toàn tín dụng cho vay qua tổ. Chỉ đạo cán bộ tín dụng tích cực bám sát cơ sở, phối hợp với tổ trưởng nắm chắc tình hình vay vốn của hộ dân, kịp thời tháo gỡ khó khăn của cơ sở. Không ngừng cải tiến quy trình, phương pháp cho vay, đơn giản hóa thủ tục; đa dạng hoá các kênh dẫn vốn, đồng thời đưa ra nhiều sản phẩm dịch vụ tiện ích đối với khách hàng, nhất là khách hàng khu vực nông thôn.

Với những kết quả đạt được, với sự quyết tâm cao, cùng với sự ủng hộ vào cuộc của chính quyền địa phương và các ngành có liên quan, sự phối hợp gắn kết chặt chẽ của Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Giang tin tưởng sẽ tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả TTLN, góp phần đưa đồng vốn ngân hàng đến tay bà con nông dân thuận lợi và nhanh chóng hơn, vốn vay được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng và đạt hiệu quả cao.

Nguyễn Quốc Hưng – Giám đốc Agribank Chi nhánh tỉnh Bắc Giang