Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương thăm một số hợp tác xã sản xuất nông nghiệp do Hội Nông dân hướng dẫn thành lập

Lượt xem: 87

Sáng ngày 18/8, đồng chí Lê Ánh Dương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã đến thăm một số hợp tác xã (HTX) sản xuất nông nghiệp do Hội Nông dân tỉnh hướng dẫn thành lập tại huyện Sơn Động và Lục Nam. Cùng đi có đại diện lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh, lãnh đạo huyện Sơn Động và Lục Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương cùng các thành viên trong đoàn đã đến thăm HTX Ba Kích tím Tây Yên Tử Thanh luận, Sơn Động và HTX Na dai Nghĩa Phương, Lục Nam. Tại các HTX, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã lắng nghe báo cáo về tình hình, phương hướng hoạt động, khó khăn và đề xuất kiến nghị.

Đồng chí Lê Ánh Dương – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh (thứ 3 bên trái) thăm mô hình  của HTX Ba kích tím Tây Yên Tử Thanh Luận, Sơn Động.

Theo đó, HTX Ba kích tím Tây Yên Tử Thanh Luận, Sơn Động được thành lập năm 2019 với 07 thành viên tham gia sản xuất và trồng 25.000 cây ba kích tím trên diện tích 05 ha. Sản lượng ước tính sau 05 năm đạt 6,5-8,5 tấn/ha, cho thu nhập từ 0,9 – 1,2 tỷ/ha/chu kỳ 5 năm. Hiện tại được sự hỗ trợ của Hội Nông dân HTX đã xây dựng được nhãn hiệu, tem truy xuất nguồn gốc và bao bì sản phẩm.

HTX Na dai Nghĩa Phương, Lục Nam cũng được thành lập năm 2019 với 54 thành viên tham gia trên diện tích 35,5 ha, doanh thu khoảng 100 tỷ đồng/năm. Từ khi thành lập đến nay, HTX duy trì tốt các hoạt động, áp dụng các biện pháp canh tác nâng cao giá trị sản phẩm, hỗ trợ nhau trong sản xuất và tiêu thụ. HTX đã xây dựng được bao bì sản phẩm, tem truy xuất nguồn gốc và được chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap.

Đồng chí Lê Ánh Dương – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh thăm mô hình  của HTX Na dai Nghĩa Phương Lục Nam.

Qua tìm hiểu và tham quan thực tế, đồng chí Lê Ánh Dương đánh giá cao tình hình hoạt động của các HTX, đồng thời động viên, khuyến khích các HTX tiếp tục nỗ lực hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả hơn, qua đó đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của tỉnh nhà trong thời gian tới.

Phùng Vị – HND tỉnh