Khai giảng lớp IPM trên cây rau vụ đông

Lượt xem: 140

Với thời gian học 45 ngày, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về hệ sinh thái, các giai đoạn sinh trưởng và phát triển của cây su hào, những hiểu biết về thuốc bảo vệ thực vật, ảnh hưởng của thuốc đối với sức khoẻ con người…Với phương pháp kết hợp giữa lý thuyết và thực hành sẽ giúp các học viên dễ dàng tiếp cận được với phương pháp điều tra, vẽ và thiết lập hệ sinh thái, phân biệt được những con côn trùng có lợi, có hại; các giai đoạn sinh trưởng, chế độ dinh dưỡng và yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của cây su hào…Trên cơ sở đó, các học viên sẽ có những biện pháp tác động hiệu quả nhất lên cây su hào để đạt năng suất cao, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Đại biểu thăm quan mô hình thực nghiệm của lớp học

Bảo Tú Quyên