Kỷ niệm 80 năm thành lập Hội Nông dân Việt Nam

Lượt xem: 95

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể.

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, Hội Nông dân các cấp trên địa bàn tỉnh đã có nhiều đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động. Các phong trào của hội phát động đã phát huy được hiệu quả, là động lực thúc đẩy hội viên hăng hái lao động sản xuất, giữ vững đoàn kết dân tộc, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, góp phần tích cực vào việc xây dựng nông thôn mới. Đến nay, toàn tỉnh có hơn 100 nghìn hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi bốn cấp. Các cấp hội đã thực hiện hiệu quả nhiều dự án hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, mở các lớp dạy nghề, tư vấn vầ giới thiệu việc làm… Những kết quả hội nông dân các cấp đã góp phần quan trọng làm thay đổi diện mạo nông thôn và thực hiện thắng lợi các mục tiêu chương trình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh… Nhân dịp này, 33 cá nhân được trao Kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam”, 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào nông dân được UBND tỉnh tặng bằng khen. Hội Nông dân tỉnh trao giấy chứng nhận và tiền thưởng cho các tập thể, cá nhân đạt giải Cuộc thi viết ” Tìm hiểu về Hội Nông dân Việt Nam – 80 năm xây dựng và trưởng thành”.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Dương Văn Trọng ghi nhận những kết quả mà hội nông dân các cấp đạt được trong thời gian qua đồng thời nhấn mạnh, thời gian tới các cấp hội cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn và kiến thức về hội nhập kinh tế quốc tế tới toàn thể hội viên, nông dân. Hội Nông dân các cấp phát huy tốt vai trò trung tâm, nòng cốt thực hiện hiệu quả 3 phong trào trọng tâm của hội đó là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xoá đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng; xây dựng nông thôn mới; tham gia bảo đảm quốc phòng, an ninh. Bên cạnh đó, các cấp hội quan tâm kiện toàn và xây dựng tổ chức hội ngày càng vững mạnh, phát huy vai trò nòng cốt của nông dân trong liên minh với công nhân và đội ngũ trí thức; chủ động phối hợp với chính quyền xử lý kịp thời các vụ việc phức tạp từ cơ sở khi mới phát sinh, hạn chế tối đa tình trạng khiếu kiện vượt cấp. Hội Nông dân tỉnh cần tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng mạnh hoạt động về cơ sở, lấy lợi ích chính đáng của hội viên, nông dân làm động lực; quan tâm bồi dưỡng, giới thiệu hội viên ưu tú để kết nạp đảng; quy hoạch cán bộ trẻ có năng lực giữ vị trí chủ chốt trong tổ chức hội…

Hải Minh

Báo Bắc Giang