Triển khai Luật bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp

Lượt xem: 80

Tại hội nghị, toàn thể cán bộ công chức, lao động cơ quan được tuyên truyền về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Trong đó, tập trung nhấn mạnh một số nội dung như nguyên tắc về bầu cử, tiêu chuẩn người ứng cử, người được giới thiệu ra ứng cử đại biểu Quốc hội, HĐND. Những người đủ tiêu chuẩn được đi bầu cử, những trường hợp không được ứng cử. Quy trình bầu cử, xử lý vi phạm trong quá trình bầu cử…Ngoài ra, cán bộ, công chức, lao động còn được phổ biến, tuyên truyền về Luật ATGT; một số giải pháp chủ yếu của Chính phủ để kiềm chế lạm phát như thực hiện chính sách tiền tệ chặt chẽ, thận trọng; chính sách tài khoá thắt chặt, cắt giảm đầu tư công, giảm bội chi ngân sách nhà nước; thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, khuyết khích xuất khẩu, kiềm chế nhập siêu, sử dụng tiết kiệm năng lượng…Và những nội dung chính trong Chỉ thị số 03 của UBND tỉnh Bắc Giang về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện trên địa bàn tỉnh. Qua hội nghị, góp phần nâng cao kiến thức pháp luật, thông tin thời sự kịp thời cho cán bộ, công chức, lao động cơ quan để nắm bắt, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác hội và phong trào nông dân.

Bảo Tú Quyên

Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang