Chất lượng đội ngũ cán bộ Hội là yếu tố quan trọng xây dựng tổ chức Hội vững mạnh

Lượt xem: 103

Xác định được tầm quan trọng của công tác cán bộ, thời gian qua Hội Nông dân tỉnh đã tập trung đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kiến thức về mọi mặt cho đội ngũ cán bộ hội các cấp. Trong đó, chú trọng đào tạo cán bộ trẻ, người dân tộc thiểu số, cán bộ nữ,…với nhiều hình thức như liên kết mở các lớp đào tạo chuyên môn; cử cán bộ tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng do TW hội tổ chức; mở các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội tại tỉnh…Kết quả, mỗi năm Hội Nông dân tỉnh cử từ 35-40 cán bộ chủ chốt ở Hội Nông dân cơ sở đi tập huấn và đào tạo nghiệp vụ do TW Hội ND Việt Nam tổ chức; phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội cho 100% cán bộ chủ chốt Hội Nông dân cơ sở; tổ chức đi tham quan, trao đổi kinh nghiệm ở tỉnh bạn; chỉ đạo các huyện, thành hội tập huấn nghiệp vụ cho 100% cán bộ là uỷ viên Ban Chấp hành Hội Nông dân xã, phường, thị trấn, Ban Chấp hành chi hội. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng được đổi mới, phù hợp với từng năm trong đó tập trung bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ và kinh nghiệm giải quyết những tình huống cụ thể, thực tế tại cơ sở. Đặc biệt, từ năm 2005 đến nay, Hội Nông dân tỉnh đã phối hợp với Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên mở 02 lớp Đại học theo hình thức vừa học vừa làm chuyên ngành phát triển nông thôn và chăn nuôi thú y cho 150 học viên là cán bộ cơ sở. Ngoài ra, Tỉnh hội còn tổ chức các hoạt động cụ thể theo hình thức sân khấu hoá như thi ” Chủ tịch Hội cơ sở giỏi“, tìm hiểu kiến thức KHKT, kiến thức pháp luật, tạo điều kiện cho cán bộ Hội nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, công tác vận động quần chúng. Trên cơ sở đó, đã giúp cho đội ngũ cán bộ hội cơ sở nâng cao năng lực quản lý, lãnh đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đạt hiệu quả; có tác phong công tác sâu sát cơ sở và được quần chúng, nhân dân tín nhiệm.

Để nâng cao chất lượng cán bộ Hội cơ sở, nhiệm kỳ Đại hội Hội Nông dân cơ sở (2007-2012), Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh đã xây dựng tiêu chuẩn cán bộ Hội cơ sở đối với từng chức danh Chủ tịch, phó chủ tịch Hội Nông dân xã, phường, thị trấn; đồng thời, tổ chức các đoàn công tác làm việc với các huyện, thành ủy về việc bố trí cán bộ chủ chốt Hội Nông dân tham gia cấp uỷ; yêu cầu Ban Thường vụ Hội Nông dân các huyện, thành phố giới thiệu cán bộ Hội cơ sở tham gia cấp uỷ. Do đó, cán bộ chủ chốt của Hội ở cơ sở tham gia cấp uỷ đã từng bước tăng về số lượng, chất lượng và được trẻ hoá. So với nhiệm kỳ trước, nhiệm kỳ (2007-2012) số lượng cán bộ hội tham gia cấp uỷ 18% tăng 4%; tham gia đại biểu HĐND 26% tăng 6%, cán bộ trẻ trong độ tuổi dưới 45 tăng 5 %; cán bộ có trình độ chuyên môn cao đẳng, đại học tăng 6%, trình độ lý luận chính trị trung cấp 27,5% tăng 4%…Có thể nói, do tập trung chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ nên chất lượng, hiệu quả hoạt động Hội và phong trào nông dân trong những năm qua đã được nâng lên. Nội dung, hình thức hoạt động Hội từng bước được đổi mới và đa dạng. Hàng năm, số cơ sở hội đạt vững mạnh và khá tăng lên, số đơn vị trung bình giảm dần. Năm 2010, số cơ sở hội vững mạnh là 82% tăng 8,6%, cơ sở hội trung bình còn 1% giảm 17,8% so với năm 2006.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, đội ngũ cán bộ Hội cơ sở vẫn còn một số hạn chế, bất cập đó là số lượng cán bộ được đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị còn ít; một số cán bộ trong triển khai và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chưa năng động, sáng tạo; công tác phối hợp với chính quyền, các ngành, đoàn thể tại địa phương đạt hiệu quả chưa cao. Nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội nói chung đặc biệt là cán bộ cơ sở trong những năm tiếp theo. Ngày 07/7/2010 Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1045/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2015 “. Nhằm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội Nông dân Việt Nam có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ công tác Hội Nông dân đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Để thực hiện có hiệu quả Đề án, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh cần tập trung làm tốt một số nội dung sau:

Một là tiếp tục tuyên truyền, quán triệt về tầm quan trọng và yêu cầu của công tác cán bộ trong tình hình mới đến toàn thể cán bộ trong hệ thống Hội.

Hai là xây dựng đội ngũ cán bộ Hội đủ về số lượng và đản bảo chất lượng, đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ của Hội Nông dân trong tình hình mới, đó là phải có trình độ chuyên môn, lý luận chính trị vững vàng; tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, uy tín trước cán bộ, hội viên, nông dân; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư.

Ba là đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ Hội các cấp, trong đó đa dạng hoá các hình thức đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với từng đối tượng, địa phương; tăng cường các nội dung mang tính thực tiễn, cập nhật đầy đủ các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến hoạt động ở cơ sở.

Bốn là hướng mạnh về cơ sở, bám sát phong trào để phát hiện những cán bộ trẻ có năng lực, nhiệt tình, tâm huyết với công tác Hội đưa vào quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nguồn cho các cấp Hội, xem đây là cơ sở quan trọng trong việc xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

Ban Tổ Chức