Năm 2011 chú trọng công tác dạy nghề cho nông dân

Lượt xem: 94

Tổng cục dạy nghề Bộ Lao động-Thương binh- Xã hội cho biết (LĐ-TB&XH) cho biết, mục tiêu của chiến lược này là đào tạo 1.860.000 người, trong đó, hỗ trợ dạy nghề cho khoảng 800.000 lao động nông thôn theo chính sách của Chính phủ. Năm 2011 sẽ tập trung những nhóm có nhu cầu tuyển dụng cao như: Cơ điện tử, lắp máy, lập trình viên, kỹ thuật viên máy tính, điện tử, dệt may – da giày, tài chính – ngân hàng

Cùng đó, các nhóm công việc mang tính thời vụ như giúp việc gia đình, chăm sóc người già, vệ sinh công nghiệp, bán hàng…cũng được dự báo là tăng mạnh trong năm nay nên cũng sẽ được đầu tư dạy nghề.

Về việc tập trung đào tạo nghề cho lao động nông thôn để góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động trong nông thôn, góp phần xoá đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới theo Nghị quyết của Chính phủ, với mục tiêu trong năm 2011 phấn đấu đào tạo nghề cho khoảng 800.000 nông dân trong đó ít nhất 70% có việc làm sau đào tạo, hiện nay 100% tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã thành lập Ban chỉ đạo Đề án và chọn huyện điểm, xã điểm để chỉ đạo triển khai, đảm bảo mục tiêu gắn chặt chẽ nhu cầu học nghề với giải quyết việc làm.

Theo lộ trình, từ nay đến 2020, Bộ LĐ-TB&XH sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn học nghề; hoàn thành xây dựng đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn cấp tỉnh; thành lập các trung tâm dạy nghề cấp huyện ở những nơi chưa có. Bên cạnh đó, quá trình kiểm tra, giám sát quản lý và sử dụng kinh phí phân bổ cho các địa phương, ngành và các cơ sở dạy nghề…cũng sẽ được tăng cường

Năm 2010, các cơ sở dạy nghề thuộc hệ thống Hội Nông dân Việt Nam đã tham gia dạy nghề cho 265.851 người; trong đó các cấp Hội đã trực tiếp dạy nghề cho 97.000 nông dân, đó cấp chứng chỉ nghề cho 36.500 người; tư vấn giới thiệu việc làm cho nông dân và con em nông dân, chủ yếu là các học viên đã học tại các lớp dạy nghề thuộc hệ thống Hội Nông dân Việt Nam.

Thông qua các nguồn kinh phí tự khai thác và phối hợp tại chỗ, các cơ sở dạy nghề thuộc hệ thống Hội Nông dân Việt Nam đã dạy nghề ngắn hạn cho 168.851 nông dân.

Đến nay đã có hơn 4.000 cán bộ Hội được trang bị các kiến thức và kỹ năng tuyên truyền, vận động cho nông dân tại các địa bàn cơ sở. Đây là lực lượng nòng cốt của Hội Nông dân Việt Nam trong tuyên truyền, vận động và tạo điều kiện thuận lợi để nông dân tham gia học nghề, tự tạo việc làm.

Đào tạo nghề và tạo việc làm có thu nhập ổn định cho người nông dân là góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Trong quá trình CNH-HĐH, nhiều diện tích đất canh tác được chuyển đổi, nông dân không còn đất để sản xuất, do vậy, điều tất yếu phải chuyển nghề mới. Dạy nghề cho lao động nông thôn đã và đang trở thành vấn đề cấp bách.

Theo HNDVN