Hội Nông dân huyện Yên Dung gắn phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi với xây dựng nông thôn mới

Lượt xem: 94

Ngay từ đầu năm các cấp Hội Nụng dõn trong huyện đã phát động hội viên, nông dân đăng ký phấn đấu danh hiệu hộ nông dân SXKD giỏi. Toàn huyện có 11.300 hộ nông dân đăng ký đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Tiếp tục duy trì và phát triển 70 mô hình điểm hộ nông dân có thu nhập 50- 100 triệu đồng/năm; vận động, hướng dẫn cán bộ, hội viên, nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá, phát triển mạnh kinh tế trang trại, gia trại; đẩy mạnh phát triển công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp ngành nghề nông thôn. Hội đó tuyờn truyền, vận động hội viên ứng dụng KHKT, phỏt triển SXKD phự hợp với điều kiện ở từng địa phương. Đa dạng hoá các hoạt động hỗ trợ nông dân như tập huấn, chuyển giao KHKT, tớn chấp vay vốn Ngõn hàng, cung ứng phõn bún, giống vật nuụi cõy trồng, xây dựng các mô hình điểm, phỏt triển và nhân rộng ở cỏc địa phương để nông dân áp dụng. …Kết qủa, đó tổ chức hơn 200 lớp chuyển giao KHKT thu hỳt hơn một nghỡn hội viờn, nụng dõn. Cỏc tiến bộ kỹ thuật như làm mạ trên nền đất cứng có che phủ nilông và chăm sóc lúa, rau màu vụ đông xuân, phũng trừ dịch bệnh cho gia sỳc, gia cầm… đó được nông dân ứng dụng rộng rói trong sản xuất và đó tạo ra nhiều sản phẩm hàng hoỏ cú giỏ trị kinh tế cao đáp ứng nhu cầu thị trường. Hội cung ứng 900 tấn phõn NPK chuyờn dựng theo phương thức trả chậm cho nông dân, chỉ đạo thực hiện mô hỡnh trỡnh diễn sử dụng phõn bún NPK, qua đó đó thay đổi nhận thức và tập quán của bà con nông dân chuyển từ sử dụng phân đơn sang sử dụng phân đa thành phần chuyên dùng cho từng loại cây. Các cấp hội đã vận động hội viên, nông dân giúp đỡ các hội viên, nông dân nghèo bằng nhiều hình thức như: giúp đỡ về con giống, KHKT, nguồn vốn, ngày công lao động, về kinh nghiệm sản xuất, hỗ trợ vật tư nông nghiệp.

Trờn cơ sở đó, xuất hiện nhiều mụ hỡnh kinh tế hộ làm ăn có hiệu quả, nhất là mụ hỡnh kinh tế trang trại phỏt triển nhanh cả về số lượng và chất lượng. Toàn huyện có 600 trang trại, gia trại cùng hàng trăm ha cây rau màu… tạo việc làm cho hàng ngàn lao động. Những vùng thâm canh tập trung năng suất lỳa bỡnh quõn đạt từ 65-73 tạ/ha/vụ như ở xã Đức Giang, Tư Mại, Tiến Dũng, Xuân Phú. Nhiều điển hỡnh làm kinh tế giỏi như hội viờn Nguyễn Văn Sơn ở thôn Đa thịnh xã Yờn Lư làm trang trại VAC, thu lói từ 200 đến 300 triệu/năm, ông Chu Văn Ngân ở thôn Minh Đạo xã Tân An chăn nuôi kết hợp giữa lợn, nhím và chim bồ câu thu lói 100 triệu đồng/năm, chị Lã Hồng Phương thôn Tân Cương xã Thắng Cương trồng luân canh cây dưa hấu, khoai tây kết hợp nuôi thả cá. Chị Bựi Thị Mai ở thôn Nam Phú xã Xuân Phú, chị Nguyễn Thị Tuyết ở thôn Đông Thắng xã Tiến Dũng. Phong trào SXKD giỏi đó làm thay đổi cơ cấu sản phẩm nông nghiệp, góp phần nâng cao giá trị thu nhập trên 1ha canh tác.

Bằng những việc làm thiết thực, phong trào nụng dõn sản xuất kinh doanh giỏi ở huyện Yên Dũng đó tác động tích cực làm tăng cao giá trị sản xuất nông nghiệp và trở thành động lực thúc đẩy phát triển xây dựng tổ chức Hội Nông dân ngày càng vững mạnh. Và là nhõn tố quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi chương trỡnh phỏt triển sản xuất nụng nghiệp hàng hoỏ gắn với xõy dựng nụng thụn mới của huyện giai đoạn 2010 đến 2015.

Thu Bích

Đài TT Yên Dũng