Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 11 (khoá VII), tổng kết công tác Hội và phong trào nông dân năm 2011

Lượt xem: 96

Đồng chí Leo Thị Lịch – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tặng băng khen cho các

tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2011.

Năm 2011, Hội Nông dân tỉnh đã chỉ đạo thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác hội. Trong đó, tổ chức được 5.127 buổi tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cho 337.811 lượt hội viên, nông dân (HVND); phát hành 12.000 cuốn Bản tin HND tỉnh Bắc Giang; phát triển mới 10.171 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn tỉnh lên 253.413 hội viên, đạt 121,8% kế hoạch. Quỹ hỗ trợ nông dân vận động tăng 782,8 triệu đồng, đưa tổng số quỹ toàn tỉnh lên 6.967,769 triệu đồng. Tỉnh hội đã tổ chức 13 lớp dạy nghề ngắn hạn cho 390 lao động nông thôn, trực tiếp tư vấn giới thiệu việc làm cho 60 học viên có việc làm ổn định, phối hợp mở 02 lớp bồi dưỡng khởi sự Hợp tác xã cho 140 người; phối hợp tổ chức 13 buổi truyền thông về phòng chống ma túy, tội phạm và tệ nạn xã hội cho 800 cán bộ, hội viên, nông dân; 02 lớp truyền thông và tổ chức hội thi “Nông dân tìm hiểu kiến thức an toàn giao thông” cụm xã cho trên 400 cán bộ, hội viên, nông dân tham gia. Các cấp hội tổ chức 3.556 lớp chuyển giao KHKT cho 204.421 lượt HVND; tổ chức 36 cuộc hội thảo đầu bờ, xây dựng 483 mô hình điểm; triển khai thực hiện có hiệu quả các dự án và đề tài khoa học cấp tỉnh, cấp cơ sở…Đến nay, đã có 115.583 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, đạt 100,5% kế hoạch. Toàn tỉnh có 231.972 hộ đạt danh hiệu gia đình nông dân văn hoá…Tại hội nghị, BCH Hội Nông dân tỉnh đã trao bằng khen cho 36 tập thể, 36 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2011; đồng thời phát động và tổ chức ký giao ước thi đua giữa 10 huyện, thành hội năm 2012.

Kết luận hội nghị, đồng chí Leo Thị Lịch, Tỉnh ủy viên – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh yêu cầu các cấp Hội Nông dân trong tỉnh tập trung thực hiện đạt hiệu quả các chỉ tiêu và nhiệm vụ lớn trong năm 2012. Trong đó, nhấn mạnh công tác chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Hội Nông dân hai cấp cơ sở và cấp huyện, thành phố; chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Đại hội HND tỉnh lần thứ VIII (nhiệm kỳ 2013-2018).

Bảo Tú Quyên