Hội thảo thành tựu an toàn vệ sinh lao động trong nông nghiệp

Lượt xem: 92

Đồng chí Lều Vũ Điều – Phó chủ tịch TW HND VN phát biểu tại Hội thảo

Báo cáo tại Hội thảo đã nêu rõ, năm 2012 Tỉnh Hội đã phối hợp với Trung ương Hội tổ chức 3 lớp tập huấn về ATVSLĐ trong nông nghiệp cho 180 nông dân là tình nguyện viên theo phương pháp giáo dục hành động; phối hợp với Sở Lao động, TB&XH tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về ATVSLĐ trong nông nghiệp, làng nghề”. Từ đó, đông đảo cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn tỉnh đã hưởng ứng làm theo, góp phần giảm thiểu tai nạn rủi ro trong lao động sản xuất và sinh hoạt.

Tại Hội thảo các tham luận cũng đã chỉ rõ những thành tựu, hạn chế trong công tác đảm bảo an toàn lao động (ATLĐ) trong lĩnh vực nông nghiệp; chia sẻ những giải pháp, kinh nghiệm cải thiện điều kiện làm việc để giảm nguy cơ TNLĐ; phương pháp sử dụng các thiết bị lao động, máy móc, thuốc bảo vệ thực vật an toàn tại địa phương và gia đình.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lều Vũ Điều nhấn mạnh, thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang cần tiếp tục phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền về ATVSLĐ trong nông nghiệp. Tiếp tục xây dựng mô hình về ATVSLĐ và nhân rộng những mô hình điển hình; hỗ trợ tài liệu, tờ rơi tuyên truyền với nội dung ngắn gọn, dễ hiểu góp phần nâng cao nhận thức về ATVSLĐ cho hội viên nông dân.

Phan Thị Thu Hiền

Ban KTXH