25.647 lượt cán bộ, hội viên, nông dân được tuyên truyền luật ATGT đường bộ

Lượt xem: 84

Nội dung tuyên truyền luật mới về ATGT đường bộ, các biển báo, các tiêu chí về văn hóa giao thông. Tuần lễ An toàn giao thông đường bộ lần thứ 2 mang chủ đề “Nâng cao an toàn cho người đi bộ”;Hội Nông dân tỉnh đã ban hành công văn chỉ đạo đến các cấp hội tuyên truyền cho mọi người dân nâng cao ý thức chấp hành giao thông đường bộ trong tuần lễ ATGT đường bộ; Nghị định số 71/2012/NĐ-CP ngày 19/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ, quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 08/03/2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý về sản xuất, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông; Kế hoạch số 47/KH-UBATGTQG ngày 11/3/2013 của Ủy ban ATQG về tổ chức chiến dịch tuyên tuyền cao điểm xử lý vi phạm về sản xuất, kinh doanh và sử dụng mũ bảo hiểm… Ngoài ra, c¸c chi Héi còn thường xuyên vận động hội viên, nông dân không đổ đất đá vào lòng, lề đường, không phơi rơm, da và không chăn thả gia súc ven đường quốc lộ… Từ kết quả tuyên truyền của các cấp hội nêu trên trong những tháng đầu năm 2013, do được nâng cao nhận thức về ATGT đường bộ, mọi người dân đã có ý thức chấp hành tốt hơn, nên tình hình vi phạm luật ATGT đã giảm đáng kể trên địa bàn nông thôn.

Nguyễn Văn Cường

Hội Nông dân tỉnh