Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh lần thứ 4, khoá VIII

Lượt xem: 110

Đồng chí Lều Vũ Điều – Phó chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Đánh giá thành tích và phong trào nông dân năm 2013 có một số kết quả nổi bật, đó là đã chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2013-2018; hội thi “Cán bộ Hội Nông dân cơ sở giỏi” từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh; phát triển mới 6.558 hội viên. Quỹ hỗ trợ nông dân vận động tăng 1.272,5 triệu đồng. Tỉnh hội đã trực tiếp tổ chức khai giảng 06 lớp dạy nghề ngắn hạn cho 186 lao động nông thôn; các huyện, thành phố phối hợp tổ chức dạy nghề ngắn hạn cho 8.737 lượt người. Các cấp hội phối hợp tổ chức chuyển giao KHKT cho 193.515 lượt HVND; tổ chức 25 cuộc hội thảo đầu bờ, xây dựng 402 mô hình điểm về sản xuất kinh doanh giỏi, 23 mô hình kinh tế tập thể; triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều dự án từ nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân Trung ương và của tỉnh …Đến nay, có 116.619 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Đặc biệt, trong năm Tỉnh hội đã tích cực tham mưu và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư và Quyết định số 673-QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ, khởi công xây dựng trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân giai đoạn 2013-2015.

Đồng chí Lều Vũ Điều – Phó chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam

Trao bằng khen của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam cho các tập thể và cá nhân có thành tích

xuất sắc trong công tác xây dựng tổ chức hội và phong trào nông dân năm 2013

Sau 3 năm thực hiện Đề án số 13 – ĐA/HND ngày 28/7/2011 của Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa VII về “Nâng cao chất lượng tổ chức và cán bộ Hội Nông dân các cấp” giai đoạn 2011-2013; trình độ chuyên môn, lý luận chính trị của đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở được nâng lên; nội dung, phương pháp lãnh đạo của các cấp Hội được đổi mới, nâng cao vai trò chủ động phối hợp trong công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền; công tác phát triển, chất lượng hội viên được nâng cao; bộ máy tổ chức Hội các cấp được kiện toàn…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lều Vũ Điều – Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Hội Nông dân Việt Nam đã biểu dương và ghi nhận những thành tích các cấp Hội Nông dân trong tỉnh đã đạt được trong năm 2013, đồng thời yêu cầu các cấp Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang trong năm 2014 tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ.

Tại hội nghị, Ban Chấp hành TW Hội Nông dân Việt Nam tặng bằng khen cho 11 tập thể và 21 cá nhân; BCH Hội Nông dân tỉnh tặng bằng khen cho 22 tập thể, 35 cá nhân vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2013; đồng thời phát động và tổ chức ký giao ước thi đua giữa 10 huyện, thành hội năm 2014.

Kết luận hội nghị, đồng chí Leo Thị Lịch, Tỉnh ủy viên – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh yêu cầu các cấp Hội Nông dân trong tỉnh tập trung thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong năm 2014. Trong đó, nhấn mạnh việc thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang lần thứ VIII và Đại hội VI Hội Nông dân Việt Nam, nhiệm kỳ 2013-2018.

Bảo Dương