Hội Nông dân huyện Lục Nam: Tổng kết phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011-2013

Lượt xem: 102

Đ/c Nguyễn Văn Nguồn – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang phát biểu tại hội nghị

Trong 03 năm, phong trào SXKD giỏi đã phát triển sâu rộng cả về số lượng và chất lượng, toàn huyện đã có 46.175 lượt hộ nông dân SXKD giỏi đạt 95,92% so với số hộ đăng ký và bằng 38,8% so với hộ nông nghiệp. Trong đó, cấp huyện 6.251 lượt hộ, cấp tỉnh có 1.058 lượt hộ và 116 lượt hộ đạt danh hiệu SXKD giỏi cấp Trung ương. Để hỗ trợ phong trào, các cấp Hội Nông dân trong huyện đã tích cực phối hợp với cơ quan chuyên môn tổ chức 975 lớp tập huấn chuyển giao KHKT cho 63.84 lượt người tham dự; tổ chức 58 cuộc hội thảo, thăm quan đầu bờ với 1.752 lượt người dự; cung ứng 5.527 tấn phân bón các loại; phối hợp với hệ thống 02 ngân hàng Nông nghiệp &PTNT và Chính sách xã hội hỗ trợ cho người dân vay với số dư nợ hơn 200 tỷ đồng giúp hội viên có vốn sản xuất kinh doanh…Từ phong trào đã xuất hiện nhiều hộ có quy mô sản xuất lớn với số vốn hàng tỷ đồng; tạo việc làm cho hàng chục lao động và cho thu nhập hàng năm từ 100 triệu đến hàng tỷ đồng; thu hút và kết nạp mới hơn 3.666 hội viên, nâng tổng số toàn huyện đến nay 27.454 hội viên; quỹ Hỗ trợ nông dân vận động đạt 357,2 triệu đồng; giúp đỡ hơn 3 nghìn lượt hộ hội viên khó khăn về vốn với số tiền 7.188,3 triệu đồng và 3.628 ngày công lao động….

Dự hội nghị có 131 đại biểu tiêu biểu đại diện cho các mô hình sản xuất được lựa chọn từ cơ sở. Nhân dịp này, UBND huyện Lục Nam đã tặng giấy khen kèm theo phần thưởng cho 03 tập thể và 39 cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện phong trào.

Hồng Hạnh

Ban tổ chức