Hội Nông dân tỉnh tổng kết, nghiệm thu Dự án“ Xây dựng mô hình trồng cây vối bản địa bảo tồn đa dạng sinh học, chống sạt lở bờ mương, hồ, đập,bảo vệ môi trường và khai thác phụ phẩm”

Lượt xem: 109

Dự án đã tổ chức 01 lớp tập huấn nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường; trồng, chăm sóc; khai thác và chế biến sản phẩm cây vối bản địa cho 100 cán bộ, hội viên, nông dân trong xã ; Hỗ trợ xây dựng mô hình: 7.700 cây vối giống, 1.200kg phân bón NPK, 10.000kg phân chuồng, 200 cây tre…Ngoài ra còn tổ chức tuyên truyền trên loa truyền thanh của xã được 32 buổi về bảo vệ môi trường nông thôn. Đồng thời, phát huy mô hình CLB Nông dân bảo vệ môi trường tích cực vận động nông dân tham gia bảo vệ môi trường, đẩy mạnh các phong trào “sạch từ nhà ra ngõ, sạch từ ngõ vào nhà” và duy trì các hoạt động vệ sinh, bảo vệ môi trường nông thôn. Đến nay, mô hình điểm “Xây dựng mô hình trồng cây vối bản địa chống sạt lở bờ mương, hồ, đập, bảo vệ môi trường và khai thác phụ phẩm” tại xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động đã hoàn thành, được nghiệm thu và đưa vào sử dụng. Góp phần làm đa dạng sinh thái, bảo vệ môi trường, bảo vệ kiến thức bản địa, chống sạt lở, xói mòn, rửa trôi, bảo vệ nguồn nước…

Qua kết quả từ mô hình hội viên, nông dân phát huy vai trò tham gia bảo vệ môi trường nông thôn dựa vào kiến thức bản địa, nhằm duy trì và phát huy những kinh nghiệm, sáng kiến sử dụng các kiến thức bản địa trong sản xuất canh tác nông, lâm nghiệp gắn với bảo vệ môi trường góp phần tăng thu nhập, cải thiện điều kiện sống cho người dân.

BAN TỔ CHỨC