Hội Nông dân tỉnh tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Hội

Lượt xem: 85

Đ.c Leo Thị Lịch – Chủ tịch HND tỉnh truyền đạt nội dung tại hội nghị tập huấn

Tại lớp tập huấn, các học viên được trang bị những kiến thức trọng tâm như: Hướng dẫn một số vấn đề về thi hành Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam; Hướng dẫn sinh hoạt chi, tổ hội; Kỹ năng diễn thuyết trước công chúng…Các học viên còn được nghe đồng chí Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tóm tắt diễn biến tình hình Biển Đông trong thời gian qua và quan điểm của Đảng, Nhà nước ta đối với chủ quyền biển, đảo; đồng chí cũng quán triệt mỗi cán bộ hội hãy chung tay xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ sự thống nhất toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo vệ các quyền lợi của quốc gia.

Qua lớp tập huấn đã trang bị thêm kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác và những nội dung cơ bản của Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam (khóa VI), tạo sự chuyển biến toàn diện trong xây dựng tổ chức và các hoạt động của Hội.

Hồng Hạnh

Ban Tổ chức