Một số hoạt động trọng tâm công tác hội và phong trào nông dân tỉnh Bắc Giang năm 2015

Lượt xem: 96

1. Quản lý các bước xây dựng Trung tâm dạy nghề và dịch vụ hỗ trợ cho nông dân thuộc Hội Nông dân tỉnh, bảo đảm chất lượng công trình, đúng tiến độ phê duyệt, tránh thất thoát gây ảnh hưởng đến chất lượng công trình. Tiếp tục phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy hoàn thiện Đề án biên chế Trung tâm để trình Thường trực Tỉnh ủy phê duyệt.

2. Chỉ đạo tổ chức các cuộc thi, hội thi nông dân từ cấp cơ sở đến tỉnh (cuộc thi “Tìm hiểu truyền thống Hội Nông dân Việt Nam 85 năm xây dựng và trưởng thành”; Hội thi “Thôn nữ giỏi giang duyên dáng và Liên hoan tiếng hát đồng quê”; cuộc thi “Sáng tạo kỹ thuật nhà nông lần thứ V năm 2015″…).

3. Phối hợp tổ chức các giải thể thao nông dân chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh ( giải bóng chuyền Bông lúa vàng từ cơ sở đến trung ương, giải cầu lông truyền thống 14/10…).

4. Tổ chức kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14/10/1930 – 14/10/2015).

5. Chỉ đạo tổ chức “Hội nghị đại biểu điển hình tiên tiến” HND các cấp tiến tới Đại hội thi đua yêu nước lần thứ IV tỉnh Bắc Giang năm 2015; Đại hội thi đua yêu nước và biểu dương “Nông dân điển hình tiên tiến” toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ IV.

6. Xây dựng kế hoạch thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị ban hành “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội” vàQuy định về MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị – xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”.

7. Chỉ đạo kiểm điểm giữa nhiệm kỳ kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Hội Nông dân cấp huyện, thành phố (Nhiệm kỳ 2012 – 2017); Đại hội Hội Nông dân tỉnh khoá VIII (Nhiệm kỳ 2013 – 2018).

Văn phòng Hội Nông dân tỉnh