KẾT QUẢ TUYÊN TRUYỀN, CÁN BỘ, HỘI VIÊN, NÔNG DÂN THAM GIA BẢO ĐẢM TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG NĂM 2014, ĐỊNH HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2015

Lượt xem: 126

Nhận thức được tầm quan trọng của an toàn giao thông, với vai trò, chức năng, trách nhiệm Hội. Hội Nông dân tỉnh đã xây dựng Kế hoạch, hướng dẫn các huyện, thành Hội, đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trật tự an tòan giao thông, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho hội viên, nông dân nghiêm chỉnh thực hiện, chấp hành tốt Luật giao thông, bằng nhiều hình thức tuyên truyền như: tuyên truyền miệng, hình ảnh trực quan, panô, áp phích, bia tường, tờ rơi, tờ gấp, thông qua hội thi, tập huấn, hoặc lồng ghép trong các buổi giao lưu, sinh hoạt ở chi, tổ Hội; xây dựng các CLB “gia đình nông dân hạnh phúc” CLB “Nông dân với pháp luật”, “Chi Hội Nông dân tự quản”, nhân rộng những mô hình điển hình, những hoạt động nổi bật mang lại hiệu quả cao để hội viên nông dân học tập, rút kinh nghiệm. Đặc biệt, coi công tác tuyên truyền pháp luật về an tòan giao thông là nhiệm vụ chính trị thường xuyên trong hoạt động công tác Hội, và là một trong những tiêu chí thi đua để đánh giá xếp loại, khen thưởng. Với tinh thần, trách nhiệm, phấn đấu nỗ lực của cán bộ Hội các cấp, quan tâm tạo điều kiện và phối kết hợp chặt chẽ của các ngành chức năng bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, những biện pháp tuyên truyền thích hợp ở mỗi đối tượng, mỗi địa phương với phương châm “Mưa dầm thấm lâu”, hội viên, nông dân đã thực sự chuyển biến nhận thức, dần thay đổi hành vi, tạo được thói quen văn minh, văn hóa giao thông cho mỗi cán bộ, hội viên, nông dân khi tham gia giao thông. Những việc làm cụ thể đó được thể hiện bằng những con số biết nói có thể kể đến như: Tổ chức 05 lớp tuập huấn kiến thức pháp luật cho 580 cán bộ, hội viên, nông dân, tổ chức 122 lớp truyền thông, có hơn 6.520 lượt người dự; 3 cuộc hội thảo bàn về các giải pháp hạn chế tai nạn giao thông đường bộ, 10 buổi biểu diễn văn nghệ quần chúng nông dân, với sự tự biên, tự diễn của cán bộ, hội viên, nông dân; 6 buổi truyền thông cho hội viên, nông dân các địa phương có tuyến đường sắt đi qua, động viên các chủ phương tiện ôtô, thuyền, phà nghiêm chỉnh chấp hành tốt các quy định của pháp luật để bảo đảm an tòan cho người dân khi tham gia giao thông đường bộ, thủy nội địa. Riêng Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Công ty METRO Việt Nam tổ chức 230 điểm đổi mũ bảo hiểm gắn với tuyên truyền tư vấn cho nông dân về các quy định khi tham gia giao thông, phải đội mũ bảo hiểm đúng quy chuẩn, quy cách, đảm bảo chất lượng, cách phân biệt các loại mũ bảo hiểm kém chất lượng, theo đó đã đổi trên 10 nghìn chiếc mũ mới đúng quy chuẩn, đồng thời thu hồi 5.400 mũ kém chất lượng. Qua đợt tuyên truyền đã giúp cho nông dân nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm bảo vệ chính mình và mọi người khi tham gia giao thông, xây dựng ý thức văn hóa giao thông, tạo thói quen đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông của nông dân, phòng tránh, hạn chế chấn thương sọ não khi xảy ra tai nạn. Tỉnh hội đã phối hợp với Ban an tòan giao thông tỉnh tổ chức Hội thi bằng nhiều hình thức sân khấu hoá 3 cấp từ cơ sở đến tỉnh, Hội thi “Nông dân tìm hiểu pháp Luật giao thông” năm 2014. Thông qua các Hội thi, công tác tuyên truyền được đổi mới với các tiểu phẩm tự biên, tự diễn của những nông dân “tay lấm, chân bùn” vừa mang tính nghệ thuật hài hước nhưng lại vừa có ý nghĩa giáo dục ý thức, răn đe hay đề xuất những biện pháp, giải pháp để đảm bảo an tòan giao thông tại địa phương.

Với những việc làm cụ thể của các cấp Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang trong năm qua đã góp phần hạn chế tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn tỉnh. Từ những kết quả đó có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm:

– Sự quan tâm lãnh, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền; phối kết hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa Hội Nông dân – Ban An tòan giao thông và các ngành liên quan từ tỉnh đến cơ sở; biết lồng ghép việc tuyên truyền an tòan giao thông trong mọi hoạt động của công tác Hội, phong trào nông dân.

– Công tác tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức cho nông dân phải được coi trong thông qua nhiều hình thức, nhiều kênh thông tin khác nhau, nội dung luôn được đổi mới, phong phú, hình thức đa dạng, phù hợp với tình hình, điều kiện ở mỗi địa phương, mỗi đối tượng, lấy cơ sở làm nền tảng cho mọi hoạt động tuyên truyền.

– Nơi nào có đội ngũ cán bộ Hội nhiệt tình, trách nhiệm, năng động, sâu sát, gắn bó, gần gũi với người dân, gương mẫu chấp hành pháp luật giao thông đường bộ, thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động thì nơi đó an tòan giao thông được đảm bảo, trình độ nhận thức, ý thức văn hóa giao thông của cán bộ, hội viên,nông dân được nâng lên rõ rệt.

Để tiếp tục duy trì, phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, góp phần thực hiện xã hội hóa công tác an tòan giao thông. Nhiệm vụ năm 2015 các cấp hội cần thực hiện một số giải pháp cụ thể đó là:

– Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức cho hội viên nông dân về an tòan giao thông, xem ATGT là nhiệm vụ quan trọng xuyên suốt và được lồng ghép trong mọi hoạt động của Hội và các phong trào nông dân, chấp hành tốt Luật giao thông là trách nhiệm của mỗi cá nhân hội viên nông dân và của tổ chức Hội.

– Tăng cường công tác phối hợp với Ban ATGT, các ngành liên quan, tranh thủ sự lãnh, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các nguồn kinh phí hỗ trợ từ các ngành để tổ chức các hoạt động truyền thông, hội thi, hội diễn tại các địa phương.

– Phát động các phong trào thi đua yêu nước rộng khắp trong cán bộ, hội viên nông dân lập thành tích chào mừng các sự kiện chính trị trọng đại, các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước bằng nhiều việc làm cụ thể như: duy tu, bảo dưỡng, làm mới đường giao thông nông thôn, hội viên nông dân tích cực tham gia quản lý các tuyến đường giao thông liên huyện, liên xã.

– Duy trì hoạt động và phát huy hiệu quả của các mô hình CLB như CLB “gia đình nông dân hạnh phúc”; “Nông dân với pháp luật”, thành lập các tổ tự quản; thực hiện tốt nhân rộng điển hình tiên tiến, nêu gương những người tốt, việc tốt đóng góp tích cực trong việc bảo vệ an tòan giao thông tại địa phương.

Nguyễn Văn Cường