Hội Nông dân huyện Hiệp Hòa Nhiều cách làm hay, sáng tạo thi đua xây dựng nông thôn mới

Lượt xem: 127

Tổ chức Hội Nông dân huyện Hiệp Hòa hiện nay có 26 cơ sở hội, với 26.971 hội viên nông dân, đang sinh hoạt ở 230 chi hội. Hưởng ứng phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, Hội Nông dân huyện đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, chỉ đạo HND từ huyện đến cơ sở thành lập BCĐ. Theo đó HND huyện thành lập Ban chỉ đạo gồm 7 thành viên, do đồng chí Chủ tịch HND huyện làm trưởng ban; phân công từng thành viên trong BCĐ phụ trách từng xã để trực tiếp chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện ở cơ sở. Định kỳ hàng tháng, quý báo cáo kết quả thực hiện của đơn vị mình phụ trách về HND huyện, 6 tháng HND huyện tổ chức hội nghị sơ kết; cuối năm tổ chức tổng kết, đánh giá xếp loại thi đua khen thưởng.

Ảnh minh họa

Để nâng cao nhận thức và vận động nông dân phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nông thôn mới, tham gia tích cực xây dựng và phát triển hệ thống hạ tầng kinh tế – xã hội với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện đã tổ chức hội nghị cán bộ BCH HND huyện mở rộng đến Ủy viên BCH, các chi hội trưởng nông dân ở HND các xã, thị trấn để tuyên truyền, tập huấn những nội dung cơ bản về xây dựng nông thôn mới, nhất là tuyên truyền, hướng dẫn về 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới và các văn bản chỉ đạo của cấp trên. Chỉ đạo 26/26 cơ sở tổ chức hội nghị triển khai đến toàn thể đội ngũ cán bộ, hội viên nông dân ở địa phương để quán triệt, triển khai các nội dung về xây dựng nông thôn mới. Kết quả, các cấp HND đã tổ chức tuyên truyền được 233 buổi cho 18450 lượt người tham dự. Viết 165 tin, bài tuyên truyền trên loa truyền thanh của thôn, xã được 235 lần phát. Ngoài ra chỉ đạo các Chi hội tuyên truyền trong các hội nghị sinh hoạt chi hội và CLB nông dân được 230 buổi.

Năm 2014, với phương châm “Lời nói đi đôi với việc làm”, các cấp Hội trong toàn huyện không chỉ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động mà còn thể hiện bằng những việc làm cụ thể nhằm thể hiện rõ vai trò làm nòng cốt trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương. BTV HND huyện chủ động xây dựng kế hoạch đăng ký với Huyện ủy về những việc làm cụ thể của tổ chức hội. Trong đó, chú trọng nội dung tuyên truyền vận động cán bộ, hội viên nông dân tích cực tham gia phong trào hiến đất, hiến công và đóng góp kinh phí tham gia xây dựng NTM như: xây dựng đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, xây dựng nhà văn hóa… Kết quả, đã có 100% cơ sở Hội tham gia, hưởng ứng tích cực. Tuyên truyền, vận động được 6.325 hộ hội viên nông dân trên địa bàn huyện tự nguyện hiến được 45.315 m2 đất, 12.630 ngày công lao động; đóng góp được trên 1,845 triệu đồng xây dựng được 14,2 km đường giao thông nông thôn; 6,7 km kênh mương nội đồng và 510 m2 để làm nhà văn hóa thôn. Điển hình các xã thực hiện tốt là: Chi hội nông dân thôn Bảo An (Hoàng An), Chi HND thôn Bái Thượng (Đoan Bái), HND xã Danh Thắng, Thường Thắng, Bắc Lý, Xuân Cẩm, Thái Sơn và Quang Minh …Nhiều cá nhân hội viên nông dân đã tham gia tích cực như: hộ ông đặng Văn Kế thôn Bái Thượng xã Đoan Bái tự nguyện tháo giỡ 08 gian nhà cấp bốn để làm đường giao thông, hộ bà Nguyễn Thị Toàn thôn Giang Đông xã Đồng Tân hiến 120 m2 đất để làm nhà văn hóa thôn, 17 hộ nông dân ở thôn Thanh Lương xã Hoàng Lương tự nguyện hiến 2.625m2 đất để làm đường giao thông và sân thể thao của thôn…

Ngoài ra, các cấp Hội Nông dân trong huyện còn tổ chức nhiều hoạt động dịch vụ để tạo nguồn lực cho nông dân về KHKT, vốn, giống cây trồng, vật nuôi như: phối hợp tổ chức được 210 lớp tập huấn chuyển giao KHKT cho 14.300 lượt người tham dự; xây dựng 53 mô hình điểm về sản xuất nông nghiệp; vận động xây dựng quỹ HTND được 1.292,496 triệu đồng, phối hợp với 02 Ngân hàng tín chấp vay vốn cho hội viên nông dân; cung ứng 1.230 tấn phân bón các loại; phối hợp tổ chức dạy nghề miễn phí cho 996 con em nông dân; vận động hội viên tham gia trồng cây xanh, thu gom, tiêu hủy rác thải, vệ sinh, bảo vệ môi trường…

Hội Nông dân các cấp trong huyện còn tham gia tích cực vào công tác quản lý tại địa phương, thường xuyên đóng góp ý kiến, hiến kế, hiến công giúp chính quyền tháo gỡ những khó khăn trong xây dựng NTM như nắm bắt tình hình và kịp thời phản ảnh những tâm tư, nguyện vọng của người dân với Đảng, chính quyền, từ đó giữ vững tình đoàn kết trong thôn xóm, giữ vững danh hiệu làng văn hóa, góp phần giúp địa phương sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM đã đề ra. Hội Nông dân huyện Hiệp Hòa năm 2014 đã hoàn thành 100% các chỉ tiêu công tác hội và phong trào nông dân được giao được Huyện ủy và HND tỉnh đánh giá cao, 24/26 cơ sở hội đạt tiêu chuẩn cơ sở hội vững mạnh trong đó có 12/26 cơ sở đạt vững mạnh toàn diện, không có cơ sở trung bình và yếu. Đóng góp không nhỏ vào phát triển nông thôn mới ở địa phương

Phát huy kết quả đạt được, để tiếp tục nâng cao vai trò trung tâm nòng cốt của Hội Nông dân trong phong trào tham gia thực hiện chương trình quốc gia xây dựng NTM ở địa phương trong giai đoạn các năm tiếp theo, Hội Nông dân huyện Hiệp Hòa tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua. Trong đó, tập trung thực hiện có hiệu quả các dịch vụ hỗ trợ nông dân về giống, phân bón, thuốc BVTV, vốn, việc làm, KHKT, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp… Tổ chức có chất lượng các hoạt động của phong trào thi đua “Nông dân tham gia xây dựng nông thôn mới” do tổ chức Hội Nông dân phát động. Làm tốt công tác tuyên truyền, tích cực đổi mới nội dung, hình thức hoạt động mang lại nhiều nguồn lực cho tổ chức hội, bảo vệ quyền lợi cho nông dân; đẩy mạnh việc hướng dẫn, vận động nông dân tích cực hiến đất, hiến công và đóng góp tiền của tham gia xây dựng nông thôn mới, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế -xã hội và sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn huyện nhà theo hướng nhanh và bền vững./.

Nguyễn Quốc Trí

PCT HND huyện Hiệp Hòa