TUYÊN TRUYỀN, ĐỐI THOẠI CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ

Lượt xem: 101

Đồng chí Lã Văn Đoàn – Phó chủ tịch Thường trực HND tỉnh phát biểu tại buổi đối thoại

Tại các buổi tuyên truyền, đối thoại, học viên đã được truyền đạt những nội dung cơ bản của Luật BHXH, BHYT (sửa đổi), những văn bản, chủ trương, chính sách mới được áp dụng năm 2015; những vấn đề còn thắc mắc, chưa hiểu và bất cập trong thực hiện Luật BHXH, BHYT…

Thông qua đó giúp cán bộ, hội viên nông dân nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm trong công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nông dân tích cực tham gia BHXH tự nguyện và BHYT theo hộ gia đình, hướng tới mục tiêu đến năm 2020 có khoảng 50% lực lượng lao động tham gia BHXH, 35% tham gia bảo hiểm thất nghiệp, trên 80% dân số tham gia bảo hiểm Y tế.

Dương Tiến Đang – Trưởng ban KT-XH