Kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 14-10 (1930- 2015)

Lượt xem: 85

Đến dự có đồng chí Thân Văn Khoa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các huyện, thành phố; nguyên lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh qua các thời kỳ.

Đồng chí Leo Thị Lịch – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch HND tỉnh phát biểu ôn lại truyền thống 85 năm Hội Nông dân Việt Nam

Tại buổi lễ, các đại biểu đã ôn lại truyền thống 85 năm Hội Nông dân Việt Nam, trong đó nhấn mạnh, những năm qua, cùng với cả nước, các phong trào của Hội được Hội Nông dân tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả, tiêu biểu là phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi. Toàn tỉnh có hơn 100 nghìn hộ nông dân đạt danh hiệu SXKD giỏi các cấp, có hàng nghìn mô hình kinh tế trang trại ở nông thôn, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Các cấp Hội đã vận động được hàng chục tỷ đồng quỹ hỗ trợ phát triển sản xuất, hơn 50 nghìn m2 đất và hàng nghìn ngày công lao động để làm mới, sửa chữa đường giao thông nông thôn. Các hoạt động dạy nghề, dịch vụ hỗ trợ nông dân thường xuyên được đẩy mạnh và đổi mới theo hướng nâng cao chất lượng.

Đ/c Thân Văn Khoa – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Thân Văn Khoa biểu dương kết quả các thế hệ cán bộ, hội viên nông dân tỉnh đạt được trong thời gian qua. Để tiếp tục phát huy tốt vai trò của Hội Nông dân, đồng chí đề nghị các cấp hội thực hiện tốt Kết luận số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án “Nâng cao vai trò, vị trí, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010-2020”.

Đ/c Thân Văn Khoa – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng 85 năm thành lập HND Việt Nam

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, hội viên. Nhân rộng các mô hình sản xuất tiên tiến về chăn nuôi, trồng trọt; chú trọng xây dựng các nguồn quỹ nhằm hỗ trợ nông dân về giống, vốn, kỹ thuật, nâng cao hiệu quả kinh tế. Hội chủ động phối hợp với các Sở: Nông nghiệp- PTNT, Công thương, Lao động – Thương binh và Xã hội; các khu, cụm công nghiệp, các nhà khoa học để liên kết chuyển giao kỹ thuật, tiêu thụ nông sản và giải quyết việc làm cho nông dân.

Vận động hội viên tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới; xây dựng tổ chức hội vững mạnh; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau giảm nghèo và làm giàu bền vững.

Đ/c Leo Thị Lịch – TUV, Chủ tịch HND tỉnh trao Kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam”

cho lãnh đạo các ngành và cán bộ HND tỉnh có thành tích đóng góp xây dựng giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam

Nhân dịp này, 181 cán bộ, hội viên và một số lãnh đạo các ban, ngành tỉnh có nhiều đóng góp được Hội Nông dân Việt Nam tặng kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân”.

Hoàng Phương