Hội nghị ký chương trình phối hợp giai đoạn 2016 – 2020 giữa Hội Nông dân và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang

Lượt xem: 77

Hai bên ký kết chương trình phối hợp gai đoạn 2016 – 2020

Chương trình phối hợp giữa hai ngành nhằm mục đích nâng cao chất lượng, hiệu quả phối hợp giữa các cấp Hội Nông dân và ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong công tác xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, hội viên nông dân tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, gia đình, thể thao và du lịch… Chương trình phối hợp giai đoạn 2016 – 2020 tập trung vào các nội dung: tuyên truyền về xây dựng đời sống văn hóa nông thôn; tập huấn về xây dựng đời sống văn hóa, thể dục thể thao và công tác gia đình ở nông thôn; tổ chức hội diễn văn nghệ, hội thi; tổ chức các giải thể thao nông dân và tuyên truyền quảng bá du lịch nông thôn. Trong đó, năm 2016 nội dung phối hợp chỉ đạo, tổ chức Hội thi “Nhà nông đua tài”; giải cầu lông truyền thống 14 – 10 và giải bóng đá nông dân; tổ chức các lớp tập huấn về xây dựng đời sống văn hóa và phòng chống bạo lực gia đình.

Trường An