Hội nghị cử tri giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021

Lượt xem: 67

Đồng chí Lã Văn Đoàn – Phó chủ tịch HND tỉnh tóm tắt tiểu sử đồng chí Leo Thị Lịch

Tại hội nghị các cử tri đã được nghe đồng chí Lã Văn Đoàn – Phó Chủ tịch Thường trực quán triệt tiêu chuẩn, điều kiện đại biểu Quốc Hội và HĐND tỉnh và trình bày tóm tắt tiểu sử đồng chí Leo Thị Lịch. Đối chiếu với cơ cấu, thành phần, số lượng đại biểu được phân bổ và tiêu chuẩn đại biểu, cử tri Hội Nông dân tỉnh bày tỏ sự nhất trí, tín nhiệm cao đối với đồng chí Leo Thị Lịch, ủy viên BCH Hội Nông dân Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh.

Hội nghị đã biểu quyết với kết quả 100% cử tri có mặt nhất trí giới thiệu đồng chí Leo Thị Lịch ứng cử đại biểu Quốc Hội khóa XIV và đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2016 – 2021.

Lâm Dũng