Phát huy vai trò nòng cốt của Hội trong vận động hội viên đẩy mạnh sản xuất, làm giàu và giảm nghèo bền vững

Lượt xem: 90

Xác định phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững là một trong ba phong trào trọng tâm của Hội, Hội Nông dân huyện đặc biệt quan tâm triển khai, tập trung chỉ đạo các cơ sở Hội chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức và hướng dẫn hội viên, nông dân đăng ký hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Kết quả năm 2015, toàn huyện có 12.182 hộ đạt danh hiệu hộ SXKD giỏi các cấp, năm 2016 có 15.109 hộ đăng ký. Hội tích cực vận động hội viên, nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng cho năng suất, hiệu quả kinh tế cao. Năm 2015, toàn huyện có trên 8 nghìn hộ thu nhập vải thiều và cây ăn quả có múi đạt từ 100 triệu đồng trở lên (tiêu biểu như hộ Ông Nguyễn Duy Tuấn- xã Thanh Hải thu nhập 3 tỷ đồng; Ông Vũ Công Hà, Ông Bùi Đình Hậu – xã Tân Mộc 2,3 tỷ đồng… )

Các đồng chí lãnh đạo Hội Nông dân huyện thăm mô hình Cam đường canh

Hàng năm, các cấp hội trong huyện phối hợp với Phòng Nông nghiệp, Trạm khuyến nông – lâm, các ngành chức năng tổ chức chuyển giao KHKT cho hàng nghìn lượt cán bộ, hội viên, nông dân; xây dựng được nhiều mô hình điểm đặc biệt là xây dựng mô hình sản xuất vải thiều theo tiêu chuẩn VietGap, GlobalGap xuất khẩu. Năm 2015, đã xuất khẩu được 175 tấn vải thiều sang các thị trường như Mỹ, Anh, Úc…

Thực hiện Kết luận số 61của Ban bí thư và Quyết định số 673 của Thủ tướng Chính phủ; được sự quan tâm chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy; sự phối hợp chặt chẽ của UBND huyện, tính đến hết năm 2015, tổng số Quỹ HTND cấp huyện là 1.309,123 triệu đồng (trong đó: ngân sách cấp 209 triệu đồng, vận động 1.100,123 triệu đồng), đã xây dựng 40 dự án cho 76 hộ hội viên vay vốn để phát triển sản xuất. Ngoài ra, Hội Nông dân huyện đã quản lý nguồn vốn của Trung ương và tỉnh ủy thác 2 tỷ 850 triệu đồng. Hiện nay, các nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân do huyện quản lý và sử dụng đang đem lại hiệu quả rõ rệt, các đơn vị được đầu tư đều phát huy thế mạnh sẵn có nên đã tác động trực tiếp có hiệu quả đến đời sống kinh tế của các hộ tham gia.

Các cấp Hội phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội thông qua các hoạt động ủy thác giúp đỡ hội viên, nông dân vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh. Hiện tại, Hội Nông dân quản lý 223 tổ, với 7.098 hộ vay vốn, tổng dư nợ là 151.488 triệu đồng; chủ động phối hợp với các ngành chức năng giới thiệu hàng trăm lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; đào tạo nghề ngắn hạn và cung ứng hàng nghìn tấn phân bón trả chậm cho hội viên nông dân trong huyện.

Với những kết quả đã đạt được, các cấp Hội Nông dân trong huyện Lục Ngạn đã khẳng định vai trò của Hội thực sự là trung tâm, nòng cốt trong các phong trào nông dân và đặc biệt là công cuộc xây dựng nông thôn mới, cải thiện nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương./.

Chu Văn Báo

Hội Nông dân huyện Lục Ngạn