HỘI NÔNG DÂN YÊN DŨNG TÍCH CỰC THAM GIA XÂY DỰNG ĐẢNG, CHÍNH QUYỀN TRONG SẠCH VỮNG MẠNH

Lượt xem: 140

Thực hiện Quyết định 217 và 218 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội và quy định về việc MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền nhân dân. Được sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang, Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện Yên Dũng đã xây dựng kế hoạch giám sát, phản biện xã hội và chỉ đạo Hội Nông dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện.

Trên cơ sở đó, các cấp Hội đã đẩy mạnh công tác tuyên tuyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân trong tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch – vững mạnh, nhất là đối với việc tham gia góp ý kiến vào báo cáo chính trị của Đại hội Đảng các cấp, dự thảo Luật Dân sự sửa đổi; Nghị quyết HĐND huyện…Kết quả, đã có 21 hội nghị được tổ chức với 258 đại biểu dự và có 169 ý kiến tham gia tại các hội nghị.

Hội Nông dân huyện đã tích cực tham mưu với Huyện ủy bố trí đội ngũ cán bộ Hội chủ chốt tham gia cấp ủy cùng cấp theo tinh thần Chỉ thị 59 của Bộ Chính trị. Hội đã tích cực phối hợp với Đảng ủy cơ sở bố trí cán bộ chủ chốt của Hội Nông dân các xã, thị trấn tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020, kết quả đến nay có 19/ 21 đồng chí tham gia cấp ủy, đạt 90,5%; tăng 28,5% so với nhiệm kỳ trước. Các cấp Hội Nông dân trong huyện thường xuyên quan tâm công tác bồi dưỡng và giới thiệu hội viên ưu tú cho cấp ủy Đảng xem xét kết nạp vào Đảng. Năm 2015, có 52 hội viên, nông dân ưu tú được kết nạp vào Đảng, đạt 148% so với kế hoạch. Các cấp Hội tổ chức quán triệt Kết luận số 65 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá X về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30 của Bộ Chính trị khoá VIII về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Nghị định 04/2015 về quy chế thực hiện dân chủ trong cơ quan… Các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước được cụ thể hóa và từng bước đi vào cuộc sống với nhiều hình thức phù hợp, đem lại hiệu quả thiết thực trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Quyền làm chủ của nhân dân được phát huy tốt với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng lợi”. Phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” được đẩy mạnh và huy động được sức dân đóng góp xây dựng kết cấu hạ tầng ở nông thôn. Trong 2015, đã sửa chữa, bảo dưỡng được 240 km đường giao thông nông thôn, hiến hàng nghìn mét vuông đất, góp phần đưa 03 xã về đích nông thôn mới. Tổ chức chỉ đạo, vận động nông dân tích cực dồn điền, đổi thửa. Kết quả toàn huyện đến nay đã dồn đổi được 1.231 ha, dẫn đầu phong trào dồn điền đổi thửa tỉnh Bắc Giang. Các cấp hội tích cực vận động, hướng dẫn hội viên nông dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá, xây dựng thành công 16 mô hình “Cánh đồng mẫu lớn” với quy mô diện tích trên 500 ha. Xây dựng mới 25 mô hình điểm sản xuất kinh doanh giỏi; ra mắt 6 mô hình kinh tế tập thể, trong đó triển khai thực hiện điểm tại Hội Nông dân xã Đồng Phúc và thị trấn Neo 02 mô hình “Tổ hợp tác nuôi trồng thủy sản”; “Tổ hợp tác chăn nuôi bò sinh sản” và triển khai 14 dự án từ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phát triển sản xuất.

Thường trực Hội Nông dân huyện thường xuyên phối hợp với HĐND, UBND huyện tham gia tiếp dân định kỳ hàng tháng; phối hợp với UBMTTQ huyện tham gia giám sát công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo tại một số cơ sở. Hội Nông dân huyện đã ký Kế hoạch phối hợp hoạt động với Trường Quân sự Quân đoàn 2 giai đoạn 2015-2020; làm tốt công tác tuyên truyền vận động con em nông dân lên đường nhập ngũ, tham gia diễn tập quân sự đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch. Tổ chức tặng 201 suất quà cho tân binh lên đường nhập ngũ với tổng số tiền 20.150.000 đồng. Ngoài ra, các cấp hội còn tích cực tham gia tuyên truyền, vận động nông dân tham gia giải phóng mặt bằng các khu, cụm công nghiệp trọng điểm của địa phương như nhà máy May, nhà máy Gạch Thạch Bàn, khu đô thị Lạc Phú, cụm công nghiệp xã Nham Sơn, Yên Lư; dự án sân golf xã Tiền Phong, Yên Lư…vv.

Từ kết quả trên, trong những năm qua các cấp Hội Nông dân huyện Yên Dũng đã góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thực hiện hoàn thành 16/17 chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

Phát huy những kết quả đã đạt được, năm 2016 Hội Nông dân huyện tiếp tục chỉ đạo các cấp Hội và cán bộ, hội viên, nông dân trong huyện nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, bằng những hoạt động cụ thể, thiết thực; tham gia thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; xây dựng nông thôn mới; thường xuyên bồi dưỡng, giới thiệu những cán bộ, hội viên ưu tú để các cấp ủy Đảng xem xét kết nạp vào Đảng; chú trọng bồi dưỡng, đào tạo cán bộ trẻ của Hội có trình độ, năng lực và phẩm chất đạo đức để bổ sung vào nguồn cán bộ của Đảng và chính quyền các cấp; tích cực tham gia bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 và các hoạt động xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh./.

Nguyễn Ngọc Trấn

Chủ tịch HND huyện Yên Dũng