Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang: Ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp

Lượt xem: 93

Tại buổi làm việc, Chủ tịch HND tỉnh Bắc Giang Leo Thị Lịch báo cáo, sản phẩm công nghệ sinh học BIOWISH được nhập khẩu từ Mỹ, là giải pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi và trồng trọt. Từ đầu tháng 4/2016, HND tỉnh phối hợp với Công ty ENZYMA triển khai xây dựng 17 mô hình thí điểm ứng dụng công nghệ BIOWISH tại các huyện: Tân Yên, Yên Dũng, Hiệp Hòa, Yên Thế và thành phố Bắc Giang.

Qua triển khai và theo dõi các mô hình, HND tỉnh cùng các chủ tham gia mô hình đánh giá bước đầu sản phẩm BIOWISH là sản phẩm có chất lượng, phát huy hiệu quả, góp phần nâng cao năng suất và chất lượng trong chăn nuôi và trồng trọt, được coi là giải pháp an toàn sinh học trong sản xuất nông nghiệp hiện nay.

Được biết trước đó, Trung ương HND Việt Nam đã ký kết hợp đồng với Công ty ENZYMA về việc cung cấp độc quyền sản phẩm BIOWISH cho 30 HND các tỉnh khu vực phía Bắc, trong có có HND tỉnh Bắc Giang.

Tại buổi làm việc, các đại biểu kiến nghị Công ty ENZYMA tiếp tục phối hợp với HND tỉnh theo dõi hiệu quả của các mô hình thí điểm. Từ đó, tỉnh có cơ sở để triển khai diện rộng, nghiên cứu giảm giá thành sản phẩm để có thể nhân rộng ứng dụng sản phẩm.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh ghi nhận và cảm ơn Trung ương HND Việt Nam, Công ty ENZYMA đã hỗ trợ thí điểm 17 mô hình sử dụng chế phẩm sinh học BIOWISH trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Đồng chí khẳng định sản phẩm BIOWISH đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT công nhận, do vậy đã có đủ căn cứ pháp lý sử dụng và bước đầu phát huy những kết quả tại các mô hình nông nghiệp thí điểm trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh đề nghị trong năm 2016, HND tỉnh tiếp tục phối hợp với Công ty ENZYMA triển khai 17 mô hình thí điểm, lấy đó làm cơ sở đối chứng, rút kinh nghiệm, đánh giá hiệu quả và nhân rộng.

Trong năm 2017-2018, tỉnh sẽ đầu tư một phần kinh phí giao Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với HND tham mưu cho tỉnh triển khai thêm một số mô hình điểm. Hằng năm tiến hành đánh giá, sơ kết, tổng kết, tạo sức lan tỏa, khuyến khích nhân dân sử dụng, mở rộng triển khai công nghệ./.

bacgiang.gov.vn