Hơn 500 cán bộ, hội viên nông dân được tập huấn nghiệp vụ

Lượt xem: 84

Trong thời gian tập huấn, các học viên đã được truyền đạt những kiến thức cơ bản về các lĩnh vực: nghiệp vụ công tác tuyên truyền, cách nhận biết vật tư nông nghiệp kém chất lượng; cách phản ánh với tổ chức Hội và chính quyền địa phương khi phát hiện những vi phạm pháp luật về sản xuất, kinh doanh doanh vật tư nông nghiệp của các doanh nghiệp và các cơ sở, hộ kinh doanh trên địa bàn; phương pháp tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; một số kỹ năng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của hội viên nông dân; kỹ năng hòa giải; điều hành CLB “Nông dân với pháp luật”…

Qua lớp tập huấn, đã giúp các học viên nâng cao kiến thức, phương pháp, nghiệp vụ, từ đó trở thành những tuyên truyền viên tích cực trong công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác hội và nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Thu Phương