HỘI NGHỊ SƠ KẾT GIỮA NHIỆM KỲ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU HỘI NÔNG DÂN TỈNH LẦN THỨ VIII VÀ SƠ KẾT CÔNG TÁC HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM

Lượt xem: 91

Đồng chí Lều Vũ Điều – Phó chủ tịch thường trực BCH TW HND Việt Nam phát biểu tại Hội nghị

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang lần thứ VIII, các cấp Hội đã tích cực, chủ động, sáng tạo đổi mới nội dung và phương thức hoạt động; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân nỗ lực phấn đấu thực hiện phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân. Các chỉ tiêu công tác Hội và phong trào nông dân cơ bản đạt và vượt so với mục tiêu Đại hội đề ra (10/12 chỉ tiêu hoàn thành theo tiến độ).

Tại hội nghị cũng đã tiến hành đánh giá kết quả công tác Hội và phong trào nông dân 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016. 6 tháng đầu năm 2016, Hội Nông dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo hoàn thành 2/5 nhiệm vụ trọng tâm đăng ký với Tỉnh ủy. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, trong đó tập trung tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015 – 2020; bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tổ chức, hướng dẫn cho 116.545 hộ đăng ký đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi 4 cấp; 254.554 hộ đăng ký đạt danh hiệu gia đình văn hóa; hội viên nông dân tích cực hiến đất, hiến công làm đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương, xây dựng nhà văn hóa… Các dịch vụ hỗ trợ nông dân được triển khai hiệu quả, đã cung ứng trên 850 tấn phân bón Tiến Nông và hàng nghìn tấn phân bón khác theo hình thức trả chậm cho nông dân; triển khai 17 mô hình sử dụng chế phẩm vi sinh trong trồng trọt, chăn nuôi và nuôi trồng thủy sản; triển khai 16 dự án nguồn vốn Qũy Hỗ trợ nông dân với số tiền 5,2 tỷ đồng. Hội Nông dân tỉnh đã tích cực triển khai thực hiện Quyết định 217- QĐ/TW, số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về quy chế giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội; Quy định MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và tiếp tục tham mưu thực hiện có hiệu quả Kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư, Quyết định 673/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ…

Kết luận hội nghị, đồng chí Leo Thị Lịch – Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh nhấn mạnh và yêu cầu các cấp Hội Nông dân trong nửa cuối nhiệm kỳ Đại hội cần tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện hoàn thành thắng lợi 12 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ VIII đã đề ra; trước mắt 6 tháng cuối năm 2016 cần tập trung thực hiện đạt hiệu quả các nhiệm vụ chính như: tổ chức các hoạt động kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam 14-10, Hội thi “Nhà nông đua tài” và phát hành Cuốn Lịch sử phong trào nông dân và Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang giai đoạn 1930-2015; chỉ đạo các cấp Hội tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2021; hoàn thiện tham mưu Đề án “Nâng cao vai trò của Hội Nông dân trong liên kết, hợp tác phát triển kinh tế nông nghiệp giai đoạn 2016 – 2020” trình Tỉnh ủy.

Lâm Dũng – VPHND tỉnh