Tọa đàm “Doanh nghiệp với nhà nông về bao tiêu sản phẩm cho nông dân”

Lượt xem: 72

Tại buổi tọa đàm, Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện đã khẳng định đủ nguồn vốn cho nông dân vay chăn nuôi ngắn hạn với mức 07%/năm và theo chu kỳ chăn nuôi của người dân; Ông Nguyễn Khải Hoàn Giám đốc kinh doanh Công ty S.Việt đóng tại Hà Nội đưa ra lời khuyến cáo cho nhân dân không lên phá vỡ hợp đồng giữa nhà đầu tư và người chăn nuôi (từ đầu vào và đầu ra sản phẩm), chỉ có như vậy thì 04 nhà: nhà nước; nhà khoa học; nhà nông; nhà doanh nghiệp mới đồng hành đứng vững trên thị trường ….

Phát biểu tại buổi tọa đàm, ông Thân Minh Sâm – Phó Chủ tịch UBND huyện đánh giá: buổi tọa đàm đã đúng, trúng trọng tâm phương hướng đầu ra cho con gà đồi địa phương trong thời gian tới. Huyện sẽ tiếp tục đầu tư quảng bá thương hiệu và hỗ trợ giống vốn cho nông dân trong chăn nuôi…

Chúng ta tin rằng những năm tới đầu ra sản phẩm chăn nuôi gia cầm huyện Yên Thế sẽ đạt mục tiêu, cung cấp sản phẩm sạch, an toàn cho người tiêu dùng trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài.

TRUNG TÂM DN&HT NÔNG DÂN