Kỷ niệm 87 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam

Lượt xem: 85

Đồng chí Leo Thị Lịch – TUV, Chủ tịch HND tỉnh phát biểu tại buổi gặp mặt

Trải qua 87 năm xây dựng và phát triển, giai cấp nông dân Việt Nam nói chung, tỉnh Bắc Giang nói riêng đãtừng bước trưởng thành cả về số lượng, chất lượng; tổ chức Hội không ngừng được xây dựng, củng cố và kiện toàn; nội dung, phương thức hoạt động không ngừng được đổi mới;phát huy vai trò nòng cốt trong các phong nông dân và công cuộc xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững phát triển mạnh, nhân rộng nhiều điển hình tiên tiến với trên 116 nghìn hộ nông dân đạt danh hiệu SXKD giỏi, xây dựng nhiều tổ, nhóm hộ liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản; xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình kinh tế tập thể, đóng góp tích cực vào tái cơ cấu ngành nông nghiệp, hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung đem lại hiệu quả cao. Phong trào nông dân thi đua xây dựng nông thôn mới đạt được những kết quả đáng khích lệ, các cấp hội đã lựa chọn những tiêu chí phù hợp để trực tiếp chỉ đạo thực hiện; đồng thời tuyên truyền, vận động nông dân hiến hàng chục nghìn mét vuông đất, hàng nghìn cây ăn quả các loại, đóng góp tiền, ngày công làm mới, sửa chữa hàng nghìn km đường giao thông nông thôn; xây dựng hàng trăm mô hình nông dân tự quản bảo vệ môi trường nông thôn; tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao nông thôn. Các hoạt động dạy nghề, dịch vụ hỗ trợ nông dân thường xuyên được đẩy mạnh và đổi mới theo hướng nâng cao chất lượng…

Đồng chí Leo Thị Lịch – TUV, Chủ tịch HND tỉnh trao kỷ niệm chương cho đồng chí

có nhiều đóng góp trong xây dựng giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam

Nhân dịp này, Hội Nông dân tỉnh đã trao kỷ niệm chương Vì giai cấp nông dân Việt Nam cho 08 đồng chí có nhiều đóng góp trong xây dựng giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam.

BTH