LẠNG GIANG: RA MẮT TỔ HỘI NGHỀ NGHIỆP NUÔI ONG LẤY MẬT

Lượt xem: 152

Ông Vũ Công Chất- Tổ trưởng tổ hội thông qua quy chế hoạt động của tổ hội

Với mục đích tập hợp những hội viên nông dân có cùng chung nghề nuôi ong lấy mật để tổ chức các hoạt động hỗ trợ, chia sẻ thông tin, giúp đỡ nhau cùng phát triển; đồng thời tạo diễn đàn để trao đổi, chia sẻ về kinh nghiệm sản xuất; tìm thị trường đầu tư, hỗ trợ giống, vốn đảm bảo chất lượng và tìm đầu ra ổn định cho sản phẩm… , tổ hội nghề nghiệp ra đời là tiền đề cho sự phát triển các mô hình kinh tế tập thể, phù hợp với xu thế hội nhập và giúp hội viên nông dân nâng cao đời sống.

Quang cảnh buổi ra mắt

Sau buổi ra mắt, các đại biểu dự cùng các thành viên trong tổ hội được đồng chí Hà Văn Hồng – Phó chủ tịch Hội Nông dân huyện phát biểu, quán triệt những nội dung cơ bản có liên quan đến các chính sách, pháp luật về kinh tế tập thể như: nguyên tắc tổ chức, hoạt động của tổ hội nghề nghiệp; điều kiện để tham gia tổ hội nghề nghiệp; quyền và nghĩa vụ của các thành viên khi tham gia tổ hội. … Qua đó, giúp cho các thành viên trong tổ hội hiểu rõ hơn về vai trò, lợi ích, ưu điểm của mô hình; tuyên truyền, vận động nông dân tích cực tham gia các mô hình kinh tế tập thể khác, góp phần đưa nền kinh tế của xã Nghĩa Hòa phát triển mạnh và bền vững./.

Hà Văn Hồng- PCT Hội Nông dân huyện Lạng Giang