Hỗ trợ truyền tải kiến thức công nghệ thông tin cho nông dân

Lượt xem: 87

Quang cảnh Hội nghị

Tới dự có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà; đại diện T.Ư Hội Nông dân Việt Nam cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và một số hội viên nông dân các huyện Yên Dũng, Lục Ngạn.

Năm 2017, T.Ư Hội Nông dân Việt Nam tiếp nhận và thực hiện dự án quốc tế “Nâng cao năng lực sử dụng máy tính, điện thoại thông minh và Internet cho cán bộ, hội viên nông dân Việt Nam” do tập đoàn Google tài trợ. Dự án thực hiện ở 9 tỉnh: Lai Châu, Bắc Giang, Nam Định, Nghệ An, Lâm Đồng, Bình Phước, Đồng Tháp, Tiền Giang, Bạc Liêu trong thời gian 3 năm (2017-2019). Từ hơn 100 triệu đồng được phân bổ từ dự án, Hội Nông dân tỉnh đã lựa chọn 8 xã thuộc huyện Yên Dũng và Lục Ngạn triển khai, trong đó, ưu tiên hỗ trợ các tổ hợp tác, hợp tác xã. Đến nay, toàn tỉnh có gần 200 cán bộ, hội viên nông dân được trang bị kiến thức và thực hành phần mềm Word, Excel; kết nối, sử dụng Internet, đăng tải thông tin bằng máy tính và điện thoại thông minh;thành lập 18 câu lạc bộ “Nông dân với Internet”.

Các đại biểu đã thảo luận, trao đổi một số khó khăn khi thực hiện dự án như: Trang thiết bị cho giảng dạy còn thiếu, nhận thức của một bộ phận người dân hạn chế nên khó tiếp thu kiến thức, chưa đủ giáo viên giảng dạy…

Phát biểu tại đây, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà đánh giá cao vai trò của dự án đối với hội viên nông dân. Qua đây, người dân được trang bị kiến thức cơ bản để sử dụng phương tiện hiện đại, tìm kiếm thông tin, phục vụ sản xuất nông nghiệp, đời sống. Đồng chí đề nghị thời gian tới, Hội Nông dân tỉnh thực hiện tốt nội dung của dự án, chú trọng truyền tải kiến thức công nghệ thông tin, lựa chọn các hội viên trẻ, có thiết bị và khả năng nhận thức tham gia lớp học; phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp viễn thông, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nông nghiệp và PTNT xây dựng cơ sở dữ liệu về kiến thức sản xuất nông nghiệp trên website. Vận động bà con thường xuyên đến điểm bưu điện văn hóa tại địa phương truy cập Internet. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị T.Ư Hội Nông dân Việt Nam sớm hoàn thiện và đưa vào sử dụng website cung cấp thông tin sản xuất nông nghiệp, giúp hội viên dễ dàng tra cứu.

Với một số đề xuất của Hội Nông dân, UBND tỉnh sẽ sớm nghiên cứu, tạo điều kiện thuận lợi giúp cán bộ, hội viên nông dân từng bước tiếp cận công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả ứng dụng vào sản xuất nông nghiệp.

Hoàng Phương