Kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội Nông dân huyện Việt Yên nhiệm kỳ 2018-2018

Lượt xem: 101

Ngày 02/4/2018, Ban Thường vụ Huyện ủy Việt Yên đã ban hành nghị quyết giới thiệu đồng chí Chu Bá Tuân- Huyện ủy viên, Chánh Văn Phòng Huyện ủy ứng cử để ban chấp hành Hội Nông dân huyện bầu bổ sung BCH, BTV và bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân huyện.

Hội nghị đã thực hiện đầy đủ các quy trình bầu cử theo đúng quy định của Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam. Đồng chí Chu Bá Tuân được bầu bổ sung Ban chấp hành, Ban Thường vụ và trúng cử chức danh Chủ tịch Hội Nông dân huyện Việt Yên khóa IX với số phiếu tín nhiệm cao. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Chu Bá Tuân bày tỏ sự cảm ơn khi được lãnh đạo Huyện ủy và Hội Nông dân tỉnh giao trọng trách mới, được các đồng chí ủy viên ban chấp hành tín nhiệm, ủng hộ. Đồng chí cam kết trong thời gian tới sẽ chấp hành và chỉ đạo Hội Nông dân huyện Việt Yên thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao; trước mắt cùng với Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện chỉ đạo các cơ sở hội tổ chức đại hội và chuẩn bị các điều kiện để tổ chức đại hội Hội Nông dân huyện theo kế hoạch, bảo đảm chất lượng và quy định của Điều lệ Hội Nông dân Việt Nam; đồng thời chỉ đạo các cấp Hội trong huyện huyện tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, khẳng định vai trò trung tâm, nòng cốt trong các phong trào nông dân và xây dựng nông thôn mới./.

Ban Tổ chức