TẬP HUẤN NÂNG CAO NHẬN THỨC,CẢI THIỆN ĐIỀU KIỆN VỆ SINH VÀ GIẢM THIỂU Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG NÔNG THÔN TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI

Lượt xem: 76

Hình ảnh lớp tập huấn

Tại các lớp tập huấn, học viên được phổ biến các văn bản của Đảng, Nhà nước, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam về công tác bảo vệ môi trường nông thôn và ứng phó với biến đổi khí hậu; kỹ năng truyền thông vận động cán bộ, hội viên nông dân hiểu rõ về tác hại của chất thải túi nilon khó phân hủy đối với môi trường; các sản phẩm bao bì, túi xách thân thiện với môi trường thay thế túi nilon khó phân hủy và công nghệ tái chế chất thải túi nilon khó phân hủy thành các sản phẩm hữu ích, thân thiện với môi trường…

Qua các lớp tập huấn đã nâng cao nhận thức, trang bị những kỹ năng, nghiệp vụ cần thiết cho đội ngũ cán bộ hội, hội viên nông dân từ đó trở thành những tuyên truyền viên nòng cốt trong công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ môi trường góp phần xây dựng môi trường nông thôn “xanh, sạch, đẹp và bền vững”./.

Ban Tổ chức