Đại hội Hội Nông dân huyện Lạng Giang: Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 5%

Lượt xem: 83
Các đồng chí trong Ban Chấp hành khóa mới ra mắt Đại hội.
Các đồng chí trong Ban Chấp hành khóa mới ra mắt Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, các cấp hội đã kết nạp mới 2.500 hội viên, đạt 100% mục tiêu Đại hội IX đề ra. Nâng tổng số hội viên nông dân của huyện đến nay là hơn 30 nghìn người. Hàng năm có hơn 80% số chi, tổ hội và Hội Nông dân cơ sở đạt vững mạnh, không có cơ sở và chi hội yếu kém.

Nổi bật nhất là các cấp Hội Nông dân trong huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát huy vai trò chủ thể của nông dân trong thực hiện các tiêu chí về xây dựng Nông thôn mới. Toàn huyện có hàng ngàn lượt hộ gia đình hội viên tự nguyện đóng góp tiền và ngày công (trị giá hơn 38 tỷ đồng), hiến 28 nghìn m2 đất để làm các công trình phúc lợi.

Các đại biểu tham quan gian trưng bày sản vật nông nghiệp ở các địa phương trong huyện.
Các đại biểu tham quan gian trưng bày sản vật nông nghiệp ở các địa phương trong huyện.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận rõ thêm về vai trò của Hội trong xây dựng và phát triển KT – XH địa phương, đồng thời thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại như: Việc nâng cao chất lượng các hoạt động hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất còn hạn chế, chưa phát huy được liên kết “bốn nhà” trong sản xuất hàng hóa, đặc biệt là liên kết tìm đầu ra cho sản phẩm nông nghiệp.

Việc thực hiện chức năng giám sát và phản biện xã hội trong tổ chức Hội chưa thể hiện rõ. Công tác giáo dục, bồi dưỡng, giới thiệu hội viên ưu tú cho Đảng kết nạp còn gặp khó khăn…

Với chủ đề “Xây dựng tổ chức hội nông dân vững mạnh, thực hiện có hiệu quả vai trò chủ thể của giai cấp nông dân trong phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới” nhiệm kỳ 2018-2023, Đại hội đề ra một số chỉ tiêu phấn đấu như: Tham gia xây dựng 2 mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

Hướng dẫn Hội Nông dân mỗi xã, thị trấn xây dựng ít nhất một mô hình kinh tế tập thể hoạt động có hiệu quả. Hằng năm, có từ 60% số hộ nông nghiệp đăng ký danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi. Tỷ lệ hộ nghèo trong hội viên cuối nhiệm kỳ giảm còn dưới 5%…

Phát biểu tại Đại hội, các đồng chí lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh và Huyện ủy Lạng Giang ghi nhận, đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội Nông dân huyện đạt được trong nhiệm kỳ qua. Các đồng chí mong muốn các cấp hội tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi; tổ chức hiệu quả việc chuyển giao khoa học kỹ thuật; chú trọng công tác đào tạo nghề cho nông dân.

Đồng thời, phát huy vai trò của Quỹ Hỗ trợ nông dân trong xây dựng mô hình kinh tế hợp tác, liên kết, ứng dụng công nghệ cao nhằm bảo đảm các sản phẩm nông nghiệp đạt tiêu chuẩn, chất lượng.

Đại hội đã bầu ra BCH khóa mới gồm 29 đồng chí; đồng chí Lê Công Sỹ tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội. Đại hội cũng bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX.

Nguồn baobacgiang.com.vn