Đại hội Đại biểu Hội Nông dân huyện Yên Thế lần thứ X, nhiệm kỳ 2018-2023

Lượt xem: 83

Đ.c Nguyễn Quang Nông – PCT HND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Nhiệm kỳ qua, công tác hội và phong trào nông dân huyện Yên Thế đã có bước chuyển biến tích cực, các chỉ tiêu chủ yếu được thực hiện hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra; công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên nông dân thường xuyên được đổi mới, đa dạng cả về nội dung và hình thức; công tác xây dựng tổ chức hội vững mạnh được tăng cường. Trong nhiệm kỳ đã kết nạp mới được 3.656 hội viên, nâng tổng số toàn huyện lên 19.845 hội viên; 100% chi hội có quỹ với tổng số quỹ trên 3 tỷ đồng, bình quân 155.000 đồng/hội viên; hàng năm trên 90% cơ sở hội đạt vững mạnh; các phong trào thi đua đạt nhiều kết quả thiết thực, bình quân mỗi năm trên 8.000 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp…

Nhiệm kỳ 2018 – 2023, Hội Nông dân huyện tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức hoạt động nâng cao hiệu quả công tác, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; tham gia tích cực phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng tại địa phương; phát động phong trào thi đua yêu nước, động viên cán bộ, hội viên, nông dân phát huy nội lực, thế mạnh địa phương đẩy mạnh sản xuất, nâng cao chất lượng cuộc sống. Phấn đấu thực hiện mục tiêu: 100% cán bộ và trên 80% hội viên được quán triệt học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của hội nông dân các cấp; mỗi năm phấn đấu kết nạp 200 hội viên trở lên, 90% cơ sở hội vững mạnh và vững mạnh xuất sắc, 10% cơ sở khá; trên 95% gia đình hội viên đạt danh hiệu “gia đình văn hoá”….

Đại hội đã bầu ban chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 31đồng chí và 24 đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Hội nông dân tỉnh Bắc Giang lần thứ IX , nhiệm kỳ 2018 – 2023. Tại phiên họp Ban Chấp hành lần thứ nhất đã bầu 7 đồng chí vào Ban Thường vụ, đồng chí Lục Thị Lan được bầu tái cử giữ chức Chủ tịch; các đồng chí Lê Văn Toản (tái cử), Lê Thị Huyền được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Hội Nông dân huyện khóa X.

Ban Chấp hành khóa mới ra mắt Đại hội

Hội Nông dân huyện Yên Thế